niedziela, 25 czerwca 2017

Oddychanie - odradzanie - joga - rebirthing

Rebirthing - Odradzanie – oddychanie – joga


Mahavatar Babaji dawca Rebirthingu


Słowo „odradzanie” znaczy dokładnie tyle, co ponowne narodzenie, powtórne rodzenie się czy zmartwychwstanie, z angielska rebirthing. Jest to proces ciągły dokonywany poprzez twoją myśl i twój oddech o ile tylko są one zawsze nowe i świeże. Odradzanie to aktywny i twórczy proces ciągłego regenerowania tego, co jest twoim własnym ciałem i twoją psychiką. Można użyć słowa oczyszczanie wnętrza, aby uzmysłowić sobie rangę, procesu, który rozpoczyna swoje działanie, gdy tylko uruchomimy podstawowe czynniki regeneracyjne systemu zwanego człowiekiem tj. oddychanie i nowe myślenie. 

Oddychanie i dobre myślenie


Współczesna psychologia tak samo jak głęboka wiedza starożytnych mistrzów, utrzymuje, że ciało i psychika stanowią jakby jedną monetę będąc jakby dwiema postaciami tego samego organizmu. Jest to jedna postać w podwójnej formie. Słowa: psychofizyczny i psychosomatyczny odzwierciedlają wszystko to, co możemy określić mianem człowiek. Istotna i kierownicza część nas samych leży jednak daleko głębiej, skryta przed okiem tych wszystkich, którym trudno jest naprawdę widzieć. 

Psychika to inaczej osobowość czy dusza ludzka stanowiąca zespół wszystkich twoich energii, uczuć, emocji, myśli i pragnień, czyli potrzeb. Ciało, czyli soma to powłoka psychiki stanowiąca narzędzie wyrażania i działania duszy, czyli zespołu czuciomyślowego w świecie. Psychikę zwiemy czasem wnętrzem ludzkim albo też naturą żywotną (sanskr. PRAKRITI), odróżniając ją w ten sposób od tego, co zewnętrzne, czyli ciała (sanskr. STHULA -SZARIRA).

Podstawowy podwójny charakter budowy człowieka należy tutaj jeszcze uzupełnić o to, co nazwaliśmy już istotą i kierowniczą częścią nas samych, a co zwykle określa się jako wyższe Ja, Ducha czy też boską istotę lub iskrę wewnątrz duszy skrytą. W ten sposób odpowiedzieliśmy sobie trochę na pytanie, czym zajmuje się odradzanie w całej pełni swej działalności – człowiekiem.

Człowiek oczywiście jest jakby jedną stroną większej całości, którą nazwać należy środowiskiem czy też otoczeniem – i to jest druga strona działki całej psychologicznej pracy jaka stoi przed tobą otworem. Odradzanie zajmuje się relacją człowiek – świat we wszystkich aspektach życia codziennego i jako metoda pozwala pracować człowiekowi nad twórczą przemianą wszelkich warunków panujących w jego otoczeniu. Jedyne czego trzeba, to twoja szczera i usilna chęć dokonania choćby najdrobniejszych zmian w twoim życiu.


Ciągłe odradzanie, polecane jest tym osobom, które chcą dokonać zmiany. Reformy w strukturach własnej psychiki i we własnym otoczeniu to autentyczna droga przemiany. Odradzanie uważane jest za jogę. Słowo joga oznacza jednoczenie, unifikowanie lub łączenie. Jest to wielkie łączenie CAŁOŚCI jaką jest zarówno człowiek w swoich trzech aspektach jak i całe jego otoczenie: ludzie i świat. Odradzanie lansuje wiele metod psychofizycznego i duchowego samodoskonalenia dla wszystkich tych, którzy niezbyt będąc zadowoleni z obrazu samego siebie i świata chcieliby cokolwiek zmienić.

Sztuka oddychania 


W sensie elementarnego wstępu czy kursu odradzanie uważane jest za sposób czy metodę oddychania czyli za formę jogi oddechowej. Jest to oczywiście uproszczony sposób widzenia, gdyż oddychanie jest tylko pierwszą, podstawową techniką pracy jaką zwykle poleca się wszystkim tym, którzy chcą spróbować odradzania. Nie mniej jednak oddech daje naszemu ciału około 70% całej energii niezbędnej do życia i funkcjonowania w tym świecie. Dlatego właściwy sposób oddychania jest tak ważny.

Oddech często nazywany jest też tchnieniem życia, duchem albo wprost życiem. Oddech świadomy, czyli taki, na którym skupiamy całą swoją uwagę, pozwala poczuć kontakt z ciałem oraz z psychiką. Świadome oddychanie daje nam możność połączenia ciała i psychiki poprzez ich wewnętrzne odczuwanie. Jest to więc technika łącząca nam ze sobą funkcje myślenia, uczuć i ciała poprzez energię życia płynącą z oddechem. „Soma” i „psyche”, traktowane przez współczesną naukę zbyt często jako oddzielone od siebie mogą być całkowicie ze sobą zintegrowane.

Prześledźmy świadomie cały proces oddychania. Powietrze najpierw dotyka nosa (ust), potem przechodzi przez drogi oddechowe i wchodzi do płuc, gdzie dotyka ich powierzchni. Dalej tlen dostaje się do krwiobiegu, a poprzez jego naczynia do wnętrza całego ciała, czyli do mięśni, narządów i komórek.

Produkt zużyty, czyli dwutlenek węgla oraz inne substancje odwrotną drogą wydalane są z ciała na zewnątrz wraz z oddechem. Jest to cały proces energetycznej wymiany zwanej oddychaniem. Świadome oddychanie to intensywne odczuwanie całej tej wymiany. W odradzaniu oddycha się normalnie, czyli tym, czym człowiek właściwie może oddychać. Można powiedzieć o tym, że powietrze wchodzi do płuc przez nos i wychodzi z nich przez nos. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której nie można użytkować nosa do oddychania, czyli do wdychania i wydychania przezeń powietrza.

Oddychamy płucami w odradzaniu, jako że jest to narząd szczególnie do tej funkcji przeznaczony, chociażby ze względu na wymianę tlenu i dwutlenku węgla. Oddychamy też wszystkimi komórkami ciała, do których tylko dla podtrzymania życia tlen może być dostarczony, co umownie nazywamy procesem oddychania całym ciałem. W ten sposób proces oddechu przebiega tak jak i droga tlenu, czyli od nosa poprzez drogi oddechowe do płuc i dalej przez krwiobieg do całego ciała i z powrotem. Zgodnie z nauką jogi wraz z oddechem płynie energia życia zwana PRANA i wszelkie sugestie dotyczące oddechu są zwykle ściśle powiązane z tą siłą, określaną też czasem jako czyste białe światło lub energia słoneczna.

Prana opisywana jest jako energia skumulowana w kuleczkach o kolorze czystego białego światła, które wewnątrz naszej psychiki rozkłada się na kilka elementów składowych, czyli kolorów. Jest to więc jakby energia psychiczna ożywiająca naszą dusze, i spełniająca swoją funkcję analogicznie i równolegle do tlenu działającego na poziomie ciała. Ciekawym jest fakt, iż tę psychiczną energię życia Chińczycy określają jako CHI /czyt. czi/ a Kahuni jako MANA.

Tlen zapewnia zdrowie i twórcze użytkowanie ciała, jego regenerację i właściwe odnawianie. Prana daje nam ten sam efekt na poziomie funkcjonowania całej psychiki, czyli wszelkich potrzeb, emocji i myśli. Jest też tym, co daje siłę naszym myślom, uczuciom i dążeniom, tym co wzmacnia naszą siłę woli.

Bioterapeuci doskonale znają pranę, czują ją i użytkują w swej metodzie energetycznego uzdrawiania. W odradzaniu istotnym jest swobodny przepływ energii przez ciało i psychikę tak, aby wszelkie energetyczne bloki, spięcia i zahamowania zostały usunięte. Jest to oczyszczająca siła oddychania. Najefektywniejszym do tego celu jest tzw. ODDECH POŁĄCZONY, czyli dwufazowy, składający się wyłącznie z wydechu i wdechu, które są kontynuowane w sposób ciągły, tj. bez jakichkolwiek przerw między nimi. Oddychanie połączone przypomina roczny cykl obiegu ziemi wokół słońca lub księżyca wokół ziemi. Od maksimum energii podczas wdechu przechodzimy swobodnie do minimum energii przy wydechu i w tej samej chwili znowu rozpoczynamy wdech. Przerwa w oddechu to przerwa w swobodnym przepływie energii życia i wytwarzanie różnych zablokowań czy stresów.

Praktyka pokazuje, że ciągły, płynny, łączony oddech usuwa wszelkie psychotraumy, stresy, frustracje, depresje, drobne i poważne dolegliwości, stłumione emocje oraz negatywne masy myślowe. Kiedy energia życia napełnia całego człowieka i jednoczy go – co zwie się prana jogą – nie pozostaje już w nas miejsca dla żadnych negatywnych sił i energii, które też zostają usunięte w procesie odreagowania. Jogicznym celem oddychania w odradzaniu jest obudzenie ośrodka serca – anahata czakra, który pomaga nam w rozbudzeniu tego, co zwie się intuicją albo czuciowiedzą. Oddech połączony, skumulowany w płucach oczyszcza aurę ośrodka serca, co w konsekwencji daje nam uwolnienie od negatywizmu, pesymizmu, złośliwości, nienawiści, niechęci, złości i wielu tym podobnych obłąkanych stanów psychicznych.

Taoiści nauczali, iż: „Oddech mędrca jest podobny dyszeniu i wychodzi aż z pięt”. Jest to kwintesencja oddychania przy pomocy całego ciała, oddychania intensywnego i głębokiego, choć często też bardzo szybkiego. Dotykając chińskiej myśli można też wspomnieć, iż energia, która zaczyna płynąć w sposób połączony i swobodny pozwala nam szybko i skutecznie odblokować zatkane kanały energetyczne naszego ciała psychicznego, czyli duszy, które zwie się zwykle meridianami albo południkami. Oddychanie w odradzaniu spełnia pięć zasadniczych punktów: jest świadome, połączone, odprężone, intuicyjne i rytmiczne. Tak też zwykle kolejno wprowadza się, wszystkie elementy do praktyki. O tym, że oddech jest świadomy i połączony już sobie powiedzieliśmy. Odprężenie zaś to swoboda i relaks w czasie procesu oddychania.

Wdech jest dokonywany przez twoją aktywność. Wydech dzieje się sam poprzez swobodne puszczenie mięśni płuc w chwili zakończenia procesu wdechu. Całość przypomina może trochę, pompowanie. Oddech jest intuicyjny, czyli wciągamy powietrze różnymi partiami płuc wytwarzając podciśnienie zależne od potrzeby. Zanim jednak nauczymy się perfekcyjnie odczuwać potrzeby ciała i psychiki poprzez intuicję – która rozwija się wraz z oczyszczaniem aury ośrodka serca z negatywnych emocji i mas myślowych – używamy zwykle do zasysania powietrza górnej części płuc, co zwie się oddychaniem górnoszczytowym. Taki system pozwala, jak pokazuje praktyka, najszybciej wyzwolić ciało z najgorszych blokad psychicznych, stresów, urazów i kompleksów, które kumulują się właśnie w górnej części tułowia, dając tam fizyczne efekty typu stwardnienie, bóle czy garbienie się. W dalszym ciągu kursu oddychania zobaczymy także, iż głębokość i szybkość oddechu będą się ustalały dla każdego indywidualnie, zgodnie z intuicyjną potrzebą.

Na początku jednak zwykle oddech jest celowo przyspieszony, aby prędzej przejść podstawowe oczyszczenie bloków psychicznych energii negatywizmu. Połączony i świadomy oddech łączy pracę ciała i psychiki. Dzięki temu jest to proces introspekcyjny, który pozwala nam wejść i wejrzeć głębiej w dziedzinę naszej własnej podświadomości. Takie oddychanie jest szczególnie przydatne do autoanalizy czy też do psychoanalizy. Możemy zrobić przegląd naszego wnętrza, czyli to, co w jodze zwie się PRATJAHARA. Wgląd do własnego podświadomego umysłu jest zajrzeniem do pamięci, często daleko wstecz w czasie i umożliwia uświadomienie często bardzo głębokich przyczyn dzisiejszych chorób, dolegliwości lub sytuacji.

Organy a emocje - co odreagowujemy


Chińska, a także tybetańska czy wedyjska medycyna uczy, że podświadomość, czyli psychika, dusza albo jak kto woli sumienie jest powiązane ściśle z takimi organami jak wątroba, nerki, żołądek i płuca, a umysł świadomy z sercem. Organy podświadomego umysłu powiązane są wyłącznie z negatywnymi stanami emocjonalnymi i myślowymi.

Wątroba powiązana jest z gniewem, złością, pretensjami, jątrzeniem się, furią, szałem, zazdrością, ekscytacją, nerwowością, histerią, zawiścią i w ogóle emocjonalnym pobudzeniem. Nerki powiązane są ze strachem, lękiem, obawą, przerażeniem, przestrachem, zdumieniem, zdziwieniem, przesądem i fobią lękową. Widzimy, że ciągłe obawy, lęki, banie się czegokolwiek to wytwór nerek. Żołądek odpowiada emocjom i stanom psychicznym typu: użalanie się nad sobą, nieufność, niedowiarstwo, zarozumiałość, pycha, buta, hardość, chełpliwość, okrucieństwo, sadyzm itp. Płuca to smutek, żal, gorycz, depresja, ból, uraza, mściwość, cierpienie, obrażanie, żałowanie, załamanie czy frustracja.

Nauka o jedności ciała i psychiki pokazuje nam, że odpowiednie emocje wywołują dolegliwości i choroby wymienionych organów, a choroby tych narządów dają właściwe im stany psychiczne. Wszystko to jest dziedziną podświadomości.

Wątroba związana jest jeszcze z woreczkiem żółciowym, a także odpowiada za choroby nowotworowe w ich znacznej części, podobnie jak płuca, które są drugą przyczyną. Organem związanym z płucami jest jelito grube /okrężnica/, z nerkami pęcherz moczowy, a z żołądkiem śledziona i trzustka. Emocje wątroby odreagowuje się głównie krzykiem i łzami, płuc – płaczem i kaszlem, nerek – jękiem i stękaniem, a żołądka – szlochaniem, śpiewem bądź agresywnymi ruchami ciała.

Zauważmy, że wyłącznie serce i jelito cienkie jako organ sprzężony związane są z pozytywnymi uczuciami przyjemności, radości, przebaczania, sympatii, wewnętrznego ciepła i miłości. Świadomość oddechu skupia na sercu i pozwala wypłynąć na powierzchnię wszystkiemu, co dobre i pozytywne. Potrzeba tylko często wyzwolić świadomy umysł serca, /średnie ja Kahunów/ z podświadomych tendencji i dominacji negatywnych stanów emocjonalnych, które jak widzimy są podstawową przyczyną ludzkich chorób, dolegliwości i nieszczęść.

Wiedzieli o tym starożytni w Indiach, Chinach, jak i w wielu innych krajach. Dziś możemy z tego skorzystać i obudzić nasze serca ku radości i miłości, które leczą całe ciało i całą psychikę. Serce odpowiada też za krążenie krwi, seks i funkcje rozrodcze oraz za ciepłotę ciała /dodatnia energia/.

Sankalpah 


Oddech jest związany z powietrzem (wayu) i dlatego mówimy, że przynależy do żywiołu powietrza. Myśl także symbolizowana jest wiatrem lub powietrzem. Dlatego łączy się oddech z odpowiednim myśleniem. W odradzaniu pozwalamy myślom i oddechowi pracować razem (jest to tzw. Sankalpa). Każda myśl czy każde słowo jest sugestią skierowaną do twego podświadomego umysłu. Sugestia może pochodzić z zewnątrz, a może też pochodzić od ciebie.

Afirmacja jest szczególną sugestią, która oznacza pozytywną, dobrą i twórczą dla ciebie myśl, która towarzysząc twojemu oddechowi wchodzi głęboko do pamięci i powoduje głębokie zmiany w psychice.

Odradzanie zawsze zaczynamy w żywiole powietrza. Myśli dobre i użyteczne, to właściwe roślinki warte podlewania. Takim myślom można dodać energii do życia i siły do urzeczywistnienia się poprzez oddech. Myśli negatywne, złe, bezużyteczne, to chwasty oszpecające twoją duszę. Trzeba je odreagować, wyrzucić z siebie, aby ci nie szkodziły. Negatywne myśli i emocje bywają bowiem przyczynami różnych chorób, dolegliwości i złych sytuacji w życiu. Nauki wschodu, a również współczesne kierunki nowej psychologii zgodnie uznały na podstawie wielu lat badań i doświadczeń, że myśli tworzą realną sytuację, czyli rzeczywistość. Zanim coś zostaje dokonane lub stworzone – najpierw jest myśl, która ku temu pcha i dąży do swej realizacji.

Starożytni mędrcy mawiali: „Jesteś tym, co myślisz wewnętrznie w swym sercu.” Możemy więc wyrazić podstawowe prawo odradzania dotyczące myślenia: „Myślenie tworzy rzeczywistość.” Inaczej brzmi to tak: „Myśl jest twórcza” albo też tak: „Rozwija się to, na czym skupiasz swoją uwagę”. W ten sposób tylko ty sam/a jesteś odpowiedzialny/a za twoje choroby, nieszczęścia, sytuacje, za świat, który jest wokół ciebie. Jesteś bowiem tym, o czym myślisz. Swoim myśleniem stwarzasz swój świat, w którym żyjesz.

Nawet ludowe powiedzenie przekazuje tę starożytną wiedzę: „Każdy jest kowalem własnego losu”. „Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz”. Wiele takich myśli potwierdza funkcjonowanie prawa umysłu. Doświadczeniem odradzania jest zmiana rzeczywistości przez zmianę myślenia (Jathaabhimata) na zgodną z upodobaniem, z naszym lubię i chcę. Do tej pory uczyniło to tysiące ludzi, więc i każdy następny może to uczynić, o ile tylko zechce.

Weźmy prosty przykład z życia. Jeśli skupiasz się myślami, słowem i słuchaniem innych na tematy biedy, ubóstwa i braków -wkrótce i ty, i twoje otoczenie pogrąży się w biedzie. Jeśli skupiasz się na bogactwie, na tym, co chcesz mieć i co można otrzymać – wkrótce osiągniesz bogactwo i dobrobyt. Wszystko to zależy od tego, na co nastawiona jest twoja uwaga. Jak odbiornik rejestrujesz te fale, na które jesteś dostrojony, a każdy odbiór jest jakby kodem mentalnym, który ciebie programuje. Wszystko możesz jednak szybko zmienić.

Ponieważ myśl, oddech i ciało są nierozerwalną triadą możesz w pierwszym wysiłku wpłynąć na stan zdrowia twojego organizmu. Leczenie chorób i dolegliwości jest pierwszą możliwością jaką stwarza dla ciebie oddychanie i myślenie we właściwy sposób. Ponieważ dobre myśli urzeczywistniają dobre dla ciebie rezultaty, a złe myśli dadzą ci złe rezultaty, zatem uważaj od dzisiaj na to, co mówisz i na to, co myślisz oraz na to, czego słuchasz z zewnątrz.

Zasada lustra 


Myśli z zewnątrz są takimi samymi bodźcami jak i twoje własne autosugestie. Zauważ, że umysł wpływa na ciało tak samo jak i uczucie i odwrotnie, ciało wpływa na stan umysłu czy psychiki. Obowiązuje tutaj zasada sprzężenia zwrotnego. Jak psychika wpływa na ciało tak i ciało na psychikę. Praktycznie szybciej jest istotne zmiany zacząć od sposobu myślenia, od oczyszczenia psychiki z chwastów zakodowanych w podświadomym umyśle. Twoje pozytywne i dobre myśli (słowa, uczucia) wracają do ciebie w formie pozytywnych rezultatów, czyli zwrotów, zaś negatywne myśli (słowa, uczucia) wracają jako zwroty negatywne. Jest to odpowiednie sprzężenie, czyli zwrot dodatni i ujemny.

Zasadę sprzężenia zwrotnego (zwrotu) określa się czasem jako zasadę LUSTRA. Mówi się w jodze i we współczesnej nowej psychologii, że świat jest lustrem umysłu. Przeglądasz się w otoczeniu jak w zwierciadle. Oczywiście zasada ta działa również w odwrotną stronę, czyli umysł jest lustrem dla świata. Jeśli spotykasz złego człowieka, to spotykasz złą część twojej podświadomości. Poznając siebie do końca, można przewidywać przyszłość. Człowiek całkowicie dobry wewnątrz siebie spotyka tylko dobro i nic złego nie może mu się przytrafić.

Twoje otoczenie i twoje myślenie to jak kura i jajko. Nie jest istotne, co było pierwsze na początku – choć religie twierdzą, że Logos, czyli Słowo albo Myśl – tylko ważne, że zmianę najłatwiej rozpocząć od samego siebie. W tym celu trzeba wejść głęboko do swego wnętrza, zapoznać się z kodem funkcjonowania własnej podświadomości, mało znanej części psychiki/ zmienić wszystko to, co nie chcemy, aby nas spotykało.

Przyrównuje się podświadomość do komputera, który od poczęcia zapisuje na temat świata wszystko, co tylko może. Najpierw stany psychiczne i myślowe matki, jej zdarzenia, dietę, sposób życia i myśli na wszelkie tematy. Rodząc się dziecko spotyka się ze światem zewnętrznym, często z bezsilnością na brutalność pielęgniarki czy lekarza i… z cierpieniem brutalnego uderzenia. Stąd biorą się „wspaniałe” myśli typu: „świat jest brutalny” czy też „ludzie są brutalni”. Później dziecko czuje i słyszy swoich rodziców i najbliższych. W dalszym życiu podświadomy umysł dziecka wpływa na jego świadomość, a program zakodowany od poczęcia rzutuje na całe życie i postępowanie człowieka.

Odradzanie, wychodząc od tego, że pole umysłu stwarza pole ciała i to, co nazywamy rzeczywistością wytwarza afirmacje, które kreują na przyszłość nową rzeczywistość dla twojego istnienia. Bądź świadomy możliwości wyboru takiego życia, kierunku rozwoju czy działalności, jakie chcesz urzeczywistnić. Wszystko to, co chcesz osiągnąć lub otrzymać jest w zasięgu twojej ręki. Twoje myślenie i oddychanie to techniki pracy z sobą, które pomogą ci wszystko zrealizować. Wiedz, że psychika, twoje wzorce i schematy czy stereotypy myślenia i emocji działają dwojako: wpływają zarówno na stan ciała jak i na twój los czyli tworzą twoje przeznaczenie. Jakim jest człowiek w swym wnętrzu, takim jest jego życie i zdrowie. Siła akcji i reakcji zawsze obowiązuje w przyrodzie, tak w fizyce, jak i w psychologii.

Medycyna chińska, tybetańska czy hinduska zawsze patrzy na człowieka jako na całość. Podobnie czyni dzisiejszy gestalt -terapia całości. Zawsze patrzymy na całość. Jest to zasada widzenia całości i jedności. Jest to esencją jogi. Nie ma nigdy tak, że chore są twoje nerki i na tym kończy się problem. Jeśli chore są twoje nerki, to chora jest twoja psychika /myśli, uczucia/, chory jest twój sposób istnienia oraz twoje środowisko tak biologiczne, jak i fizyczne.

Starożytni mędrcy mieli zwyczaj mówić: „Takie jest powietrze w danym kraju /domu/ jakie są myśli jego mieszkańców, takie są wody w danym kraju czy okolicy jakie są uczucia jego mieszkańców i taka jest gleba /ziemia/ jaki pokarm. Zobacz jak wiele jest skażeń. Nie bez powodu skażenie ekologiczne rozwija się równocześnie ze skażeniem psychologicznym, nasileniem nieszczęść, wojen, wypadków, chorób oraz ogólnie złych uczuć, myśli, słów i czynów. Zobacz jak smrodliwe są myśli tych, którzy wdychają dym z papierosa. Zobacz jak uwikłani są w złe myśli palacze nikotynowej trucizny, jak niewolniczo zależni od swych brudnych emocji są alkoholicy i jak chore są ciała tych, którzy spożywają ogólnie zatruty i toksyczny pokarm. Zmiany nie zaczynaj od otoczenia, bo będziesz przypominał osobę, która aby zmyć brud ze swej twarzy ściera go na lustrze. Wtedy skaza pozostaje.

Zacznij od siebie. Psychika, zdrowie i los to triada sprzężonych ze sobą elementów. Zasada kreacji wykorzystuje łatwość zmian w umyśle przez zmianę, wzorca umysłu w komputerze twojego podświadomego umysłu. Stąd bierze się przemiana tak w zdrowiu ciała i duszy, jak i w twoim przeznaczeniu oraz w twoim otoczeniu.

Twoja sytuacja materialna, społeczna, mieszkaniowa, wszystkie zdarzenia, sytuacje, wypadki i choroby, czyli cały twój los, twoja dola czy rzeczywistość – wszystko to jest projekcją podświadomości w otoczeniu, czyli kreacją – wytworem twojego umysłu. Przyciąga się bowiem takie warunki życia jakim się jest w swoim wnętrzu. Jeśli uważasz, że nie jest to prawdą, zaprzeczasz tylko temu czym teraz jesteś. I to jest właśnie lustro. Dlatego, zamiast potępiać, oceniać i krytykować otoczenie zacznij już dziś zmieniać swoje wnętrze. Nawet Jezus uczył, aby zaprzestać potępiania, oczerniania, obwiniania i tym podobnej działalności, mówiąc: „Jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”. Oto stajesz się tym, co osądzasz. Zamiast krytykować innych, zobacz przyczynę sytuacji w swoim wnętrzu poprzez połączone oddychanie, a poprzez afirmację zacznij stwarzać nową, korzystną dla ciebie rzeczywistość.

Twoja teraźniejszość jest zawsze skutkiem twoich przeszłych myśli i uczuć – zarówno twoich własnych jak i zasłyszanych z otoczenia, od rodziców czy nauczycieli – które zakodowane zostały w podświadomości twojego umysłu. Joga zwie to przeszłą karmą. Twoją przyszłość budujesz z ziaren myśli, które obecne są dzisiaj w twoim umyśle, i które wchodzą głęboko w podświadomość. W odradzaniu jest więcej niż dziesięć technik pracy z myślą, czyli afirmacją oraz przynajmniej kilka różnych sposobów pracy z oddychaniem świadomym i połączonym (śwasapraśwasa).

Starożytna myśl: „Jak kto sieje tak i żąć będzie” jest tylko jeszcze jednym potwierdzeniem tego, o czym mówi wschodnia nauka jogi, tym razem potwierdzeniem z kręgu chrześcijaństwa. Jest to prawo przyczyny i skutku czy jak wolisz, lustra albo sprzężenia zwrotnego. Skoro twoja osobowość była kształtowana od poczęcia, teraz ty, aby zmienić swój byt możesz zacząć kształtować swoją osobowość na nowo. Twórczy proces rozbicia tego, co zostało utworzone dotychczas zwie się dezintegracją pozytywną. W ten sposób możesz wyleczyć się zarówno z przeziębienia, raka, cukrzycy, otyłości, miażdżycy, ischiasu, lumbago, wrzodów, jak i z ubóstwa, strachu, nałogów, niepowodzeń w miłości, impotencji, braku mieszkania czy pieniędzy oraz z przynajmniej tysiąca innych różnych dolegliwości.

„Jak wewnątrz tak i na zewnątrz, a jak w górze, tak i na dole”. Tak nauczali mędrcy Chaldei, Egiptu, Grecji, Indii, Chin i wielu innych zakątków i kultur naszego świata na przestrzeni wieków. Wnętrze, czyli psychikę człowieka można poznać po jego sposobie życia, po środowisku i chorobach. Po stanie zdrowia zaś, możemy zobaczyć nie tylko umysł, ale również los człowieka i jego życiowe warunki. Jedyny czynnik jaki jest potrzebny tobie dla uzyskania wewnętrznej zmiany, to świadomość wyboru nowego kierunku rozwoju, dobre chęci i wola kontynuowania.
Poczucie Bezpieczeństwa 

Zwykle w życiu spotykamy wprost to, czego się obawiamy, że nas spotka albo tylko potwierdzenie innych szczególnych myśli. Ofiary zwykle obawiają się kradzieży, gwałtu czy morderstwa i zabezpieczają przed tym zewnętrznie. Chodzą z obstawą, kupują broń i urządzenia alarmowe. Wszystko to jest jednak daremny wysiłek. Podstawowe zabezpieczenie leży wewnątrz naszej psychiki, w całkowitym poczuciu bezpieczeństwa. Matka obawiająca się, że dziecko pozostawione samo, zrobi sobie krzywdę, ściąga zawsze na siebie nieszczęście.

Można pracować z afirmacjami bezpieczeństwa:

„Jestem bezpieczny(-czna) tutaj i teraz. Jestem zawsze bezpieczny. Jestem całkowicie bezpieczny. Bezpiecznie wyrażam swoje emocje i myśli zachowując miłość innych. Wszystko cokolwiek robię i mówię jest dla mnie całkowicie bezpieczne. Zawsze jestem bezpieczny ponieważ chroni mnie boska miłość i mądrość. Bycie z innymi ludźmi Jest dla mnie całkowicie bezpieczne. Im bardziej jestem bezpieczny, tym bardziej inni są bezpieczni wokół mnie”. Istnieje jeszcze wiele podobnych twórczych myśli, które przynoszą spokój, ufność i wiarę tworząc całkowite bezpieczeństwo twojego życia.

Strach przed wypadkiem, ciągłe ostrzeganie siebie lub kogoś, przyciąga wypadek. Obawa przez śmiercią tylko przyspiesza i przyciąga śmierć do ciebie. Obawa rodziców o to, że dziecko wpadnie w złe towarzystwo zawsze wpycha dziecko w takie środowisko, które jest złe. Lepiej przekonać swoją podświadomość kodując w niej myśli typu:
„Moje dziecko jest zawsze bezpieczne. Moje dziecko jest tak dobre w swym wnętrzu, iż przyciąga do siebie tylko dobrych ludzi.” W ten sposób pomożemy rozwijać się dziecku i uchronimy je od stoczenia się na dno społeczne.

Odrzucenie negacji 


Oto jeszcze więcej o twórczym myśleniu czy rozważaniu, co pomoże ci lepiej zrozumieć zasady afirmacji. Używamy zawsze pozytywnych słów i sformułowań. Wykreślamy ze słownika przeczenie /czyli słowo „nie”/ przynajmniej w budowie afirmacji. Afirmacje możemy pisać wielokrotnie, zarówno w pierwszej osobie /Ja/, jak i w drugiej i trzeciej /Ty, On/ mówiąc o sobie i do siebie z użyciem swego imienia lub imion, które lubi twoja podświadomość. Zanim użyjemy znaczących słów w afirmacji, dobrze jest zobaczyć czym one dla nas podświadomie są, czyli z czym nam się kojarzą. Wiedzmy, iż afirmacja zawsze się udaje. Są co najwyżej nieprzepracowane afirmacje, tj. takie, nad którymi nie przepracował ktoś do końca. Oznaką i potwierdzeniem przepracowanej afirmacji jest urzeczywistnienie tego, co afirmujesz. Im więcej i dłużej pracujesz z różnymi afirmacjami, tym szybciej zaczynają się urzeczywistniać.

Z początku pracuj tylko z jedną afirmacja dziennie. Później pracuj co najwyżej z trzema. Dopiero kiedy będziesz miał fenomenalnie szybkie rezultaty, możesz pracować z większą ilością pozytywnych myśli. Na początku afirmuj drobniejsze zmiany i sprawy. Za większe bierz się dopiero wtedy, kiedy drobniejsze afirmacje szybko się urzeczywistniają. Oczywiście, możesz pracować inaczej, ale praktyka pokazuje, że tak zwykle jest najłatwiej. Pamiętaj, że podstawową techniką jest pisanie afirmacji oraz oddychanie z afirmacją. Szczegółów technicznych i większej ilości sposobów pracy możesz nauczyć się od odrodziciela, w przeciągu zwykle od dziesięciu do dwudziestu sesji, czyli spotkań poświęconych oddychaniu, afirmacji i innym technikom pracy. Wiedz, że istnieje jeszcze wiele innych sposobów oczyszczania prócz tych dwóch z żywiołu powietrza.

Oczyszczanie przez Żywioły 


Istnienie czterech żywiołów podstawowych, czyli ziemi, ognia, wody i powietrza pokazuje nam cztery główne linie pracy nad samodoskonaleniem. Jogini mając wgląd w wewnętrzną budowę ośrodka serca – który leży na środku klatki piersiowej wewnątrz ciała -rozpoczynają psychologiczne oczyszczanie wnętrza właśnie od pracy w żywiole powietrza. Jest on harmonijnym połączeniem ognia, wody i ziemi, a więc syntezą tych trzech.

Techniki oczyszczania w żywiole ziemi dotyczą ciała, naszych czynów, działań i sposobu mówienia. Jednym ze sposobów oczyszczania ciała i jego uzdrowienia jest: jarski system odżywiania -najzdrowszy ze wszystkich jakie zna ludzkość. Sposób odżywiania, czyli rodzaj przyjmowanego pokarmu pokazuje nam stan wnętrza człowieka, stan czystości jego umysłu. Człowiek o naturze /psychice/ łagodnej, spokojnej i harmonijnej, człowiek pełen dobroci, traci potrzebę spożywania pokarmu drapieżników i skłania się ku jarstwu – ku odżywianiu się zbożami, warzywami, nasionami, orzechami, strąkowymi, owocami, mlekiem, ziołami i miodem. Człowiek, który jest pełen walki, agresji, drapieżności, pełen złych emocji i myśli, manifestuje cechy drapieżnych zwierząt i potrzebny mu jest przez to pokarm spożywany przez zwierzęta drapieżne, czyli mięso ssaków, drobiu, ryb oraz innych zwierząt. Istotnym jest tutaj fakt, że nawet współczesna nauka udowadnia stanowczo, że człowiek w swej budowie i fizjologii zaliczany jest do zwierząt roślinożernych. Spożywanie pokarmu innego niż roślinny jest gwałtem na naturze ludzkiej, jest jej wypaczeniem. Przewód pokarmowy człowieka, jego nerki, wątroba i enzymy są w ogóle nieprzystosowane do spożywania ciał zabitych zwierząt. Sugerowana zaś wszystkożerność jest wyłącznie efektem wysokiej odporności ludzkiego organizmu na niekorzystne czynniki zewnętrzne, do jakich pokarm mięsny bez wątpienia trzeba zaliczyć.

Praca odradzania w żywiole wody, to kąpiele, nawet dwa razy dziennie dla oczyszczania aury ciała. Woda wspaniale oczyszcza aurę człowieka narażoną na kontakt z innymi emanacjami i na zmiany pochodzące z własnego wnętrza. Praktykuje się technikę oddychania w wodzie łącząc żywioł powietrza i wody. Sesje w wodzie to bardziej zaawansowany kurs odradzania. W żywiole wody odnajdujemy też twoją wewnętrzną czuciowiedzę, czyli intuicję. Pozwala to rozwinąć fenomenalne zdolności wahadlarskie czy prekognicyjne.

W żywiole ognia mamy siedzenie przy ogniu i palenie ognia -chociażby świecy. Jest tutaj też ćwiczenie przechodzenia przez ogień wraz z towarzyszącym śpiewem mantr, czyli formuł dźwiękowych. Cała praca z dźwiękiem i jego wibracją przynależy do żywiołu ognia. Język bowiem zaliczany jest do ognia, który może przynieść dobro lub zniszczenie. Popularną techniką odradzania jest nucenie sylaby OMmmm… przez kilka minut na początku i na końcu każdego cyklu pracy.

Skoro już wiesz, że życie i różne jego sytuacje pokazują ci siebie samego w różnych stadiach i etapach rozwoju i wiesz, że każde zdarzenie jest projekcją z twego wnętrza, możesz przystąpić do zmian, których wprowadzenie uważasz w swym życiu i zdrowiu za stosowne. Odradzanie jako swoje zadanie stawia sprowadzanie funkcjonowania człowieka do prostoty, prawdy i miłości. Uczyń swoje życie prostym, łatwym i przyjemnym. Poznaj prawdę o sobie, czyli to, co oglądasz w swoim otoczeniu. Żyj w miłości, dawaj tylko miłość, a otrzymywać będziesz tylko miłość. Tylko takie postępowanie poprzez dawanie dobra przyniesie ci radość, szczęście i miłość. Tylko poprzez prostotę, prawdę i miłość twoja świadomość, twoje serce zacznie się naprawdę rozwijać odchodząc od negatywnych emocji i wzorów podświadomego, małego i egoistycznego ja.

Częste ćwiczenie OM lub AUM w kręgu przyjaciół jest wspaniałym ćwiczeniem jednoczącym istoty ludzkie miedzy sobą i oczyszczającym ich umysły. Mantry można śpiewać w kręgu trzymając się za dłonie, siedząc lub stojąc, tak długo, aż poczujemy wzajemną jedność i bliskość ku sobie, tak długo aż poczujemy, iż drugi człowiek jest bliższy niż przyjaciel. Znaczy to, że w tej chwili twoje negatywne myśli o ludziach, które cię od nich oddalają ulegają rozproszeniu poprzez powtarzanie skoncentrowanej wibracji dźwiękowej. Praca integrująca przyczynia się do rozwoju wszechludzkiego braterstwa, które zależne jest tylko od stopnia twojej integracji wewnętrznej i psychologicznego uwolnienia negatywnych emocji i mas myślowych.

Śwasapraśwasa 


Sesje oddechowe odbywają się najpierw na leżąco”, na niezbyt miękkim podłożu zapewniającym prostą linie kręgosłupa. Starożytni zawsze akcentowali prostą pozycje ciała, gdyż prostota i proste plecy mocno wiążą się ze sobą. Człowiek zgarbiony jest silnie obciążony stresami emocjonalnymi, a to jest niezdrowe dla życia i ciała. Siedząc, stojąc czy też leżąc uczymy się zachowywania prostej linii kręgosłupa. Kość ogonowa, punkt miedzy łopatkami i tył głowy niech pozostają zawsze w jednej linii. W ten sposób ciało może być naturalnie zrelaksowane. Wszelka trudność w utrzymaniu tej postawy świadczy o chorobowych zmianach ciała i jest patologią zachodniej cywilizacji. Nawet jeśli siedzimy na krześle, a linia przepony, tj. śledziony, trzustki, żołądka i wątroby jest linią załamania tułowia, to świadczy to o chorobowym stanie tych narządów. Wywieramy na nie nacisk poprzez wadliwy sposób siedzenia na krzesłach i fotelach. Przywracanie tej równowagi i prostoty naszego ciała stanowi istotny czynnik oddychania w pozycji leżącej na wznak.

Według chińskiej medycyny otwarte usta przy oddechu blokują nam kilka meridianów, zakłócają naturalny obieg energii życia w ciele i psychice.

Oddychanie otwartymi ustami, jeśli jest zbyt częste prowadzi zwykle do silnych napięć w ciele, skłonności do rozpraszania uwagi, a co za tym idzie do wypadków czy też takich chorób jak cukrzyca i zaburzenia ciśnienia. Oczywiście oddychanie przez usta ma swoje uwarunkowania psychologiczne związane z dolegliwościami nosa. Dlatego rozpoczynając odradzanie zaczynamy od pozycji zwanej w jodze ŚAWASANA, pozycji leżącej na wznak, z luźno rozłożonymi rękami i nogami, a dalej staramy się łączony oddech wykonywać wyłącznie przez nos, Kiedy twoje ciało i psychika są zdrowe możesz dowolnie długo pozostawać w pozycji śawasany bez uczucia jakiejkolwiek niewygody. Tak samo oznakami choroby są wszelkie trudności w oddychaniu, szczególnie w tej pozycji. Wszystko to można często zmienić już po dziesięciu czy dwudziestu sesjach oddechowych.

Europejczycy zazwyczaj odczuwają bóle w okolicy lędźwiowej lub krzyżowej gdy leżą płasko na plecach. Dolegliwości okolicy lędźwiowej oznaczają zaburzenia nerek, pęcherza moczowego lub organów rozrodczych czy funkcji seksualnych. Czasami też są to dolegliwości związane z jelitem cienkim i nogami. Dolegliwości okolicy krzyżowej pokazują ci tylko twój strach przed przyszłością, który nagromadził się w ciągu całego twojego życia, a szczególnie brak podpory finansowej i strach przed brakiem pieniędzy. Można to leczyć przez zrelaksowanie w formie leżenia i oddychanie w śawasanie oddechem połączonym. Czasami, gdy bloki są zbyt trudne do wytrzymania można podkładać pod kolana wałek z koca.

Odradzające oddychanie jest metodą bardzo szybko i głęboko sięgającą do wnętrza psychiki. Oddech życia był, jest i będzie jedną z najprostszych, jeśli nie najprostszą i najbardziej skuteczną, metodą psychologicznego oczyszczania. W czasie sesji połączonego oddychania, bez względu na to czy jest ono prowadzone w rytmie powolniejszym czy w rytmie przyspieszonym pojawiać się mogą emocjonalne, mentalne i fizyczne zmiany, które czasami odstraszają osoby początkujące. Jest to właśnie odreagowanie i usunięcie negatywnych energii, uczuć i mas myślowych. Zmiany te określane są w medycynie jako syndrom hiperwentylacji, a faktycznie dotyczą usuwania tragicznych często skutków subwentylacji, czyli zbyt płytkiego i mało witalnego oddychania jakie prowadzimy w naszym codziennym życiu. Tybetańczycy czy w ogóle ludzie Wschodu mawiają, że człowiek, który prawidłowo oddycha, zawsze jest radosny i szczęśliwy, a jego życie jest przyjemne i wypełnione miłością. Zbyt płytkie i szarpane oddychanie wynika z chorobowych zmian tak w psychice jak i w ciele oraz w ogólności z chorego trybu życia, myślenia i postępowania.

Oddech życia oczyszcza krew i wszystkie komórki, pozwala usunąć wszelkie toksyny z organizmu, a wszelkie takie zmiany owocują psychicznym i fizycznym uzdrowieniem. Dlatego też współczesna nauka skłania się ku ocenie odrodzeniowego oddychania jako techniki psychofizycznego uzdrawiania. Odradzanie bywa określane jako prana joga /prana = energia życia/ ze względu na swój sposób oddychania, zaś jako maha joga /wielka joga/ ze względu na całość wszelkich stosowanych w nim technik oczyszczających i uzdrawiających. Praktyka pokazuje, że duchowe oczyszczanie jest właściwie psychologicznym oczyszczeniem naszej duszy czyli uczuć i myśli, a całość stanowi efektywny system terapeutyczny, który może być z wielkim powodzeniem stosowany zarówno przez uzdrawia-czy jak i przez zawodowych lekarzy – o ile tylko sami przejdą kurs intensywnej pracy nad sobą celem zapoznania się z metodą poprzez własne doświadczenia. Metody odradzania można stosować na innych o ile tylko przepracowało się je na samym sobie.

Sesja oddechowa trwa zwykle od godziny do kilku godzin. Jest to czas potrzebny lub jaki należy jednorazowo przeznaczyć na pracę oddechową, gdyż pozwala on na przechodzenie cyklu energetycznego, w którym oddech jak gdyby samoistnie w nas pracuje od początku do końca. Cykl energetyczny często związany jest z intensywnymi odreagowaniami, wewnętrznymi przeżyciami lub stanami mistycznymi, które bezwzględnie należy doprowadzić do końca poprzez łączony rytm oddechu. Przez pierwszych kilka lub kilkanaście sesji potrzebna jest osobista instrukcja i przewodnictwo dobrego odrodziciela. Osobom chcącym pracować wyłącznie samodzielnie zaleca się pracę rano i wieczorem z dwudziestoma połączonymi oddechami.

Niektóre osoby opanowują metody oddychania i afirmacji całkiem bez trudu już przy pierwszych sesjach. Inni wydają się mieć wielkie trudności nawet i po kilkunastu sesjach pracy z odrodzicielem. Niektórzy szybko przechodzą przez syndrom hiperwentylacji, mając czas sesji bardzo burzliwy, inni zaś przeciwnie, oddychają bardzo spokojnie jakby się nic z nimi nie działo. To tylko energia życia raz pracuje bardzo na zewnątrz, a innym razem głęboko we wnętrzu człowieka. Główna różnica leży w ilości i jakości psychologicznych urazów, szoków, frustracji, stresów, w ilości negatywnych myśli i emocji.

Wszelkie syndromy dzieli się na kilka podstawowych kategorii, które doświadczony odrodziciel łatwo rozpoznaje, mianowicie: szok związany z narodzinami, z uzależnieniem od rodziców (syndrom dezaprobaty rodzicielskiej), pociągiem do śmierci, z negatywizmem myślowym (syndromy ciągłego obawiania się lub czarnowidztwa), noszeniem jakichś szczególnych urazów czy wiele innych. Istnieje bowiem syndrom strachu czy braku poczucia bezpieczeństwa, syndrom czy też choroba braku miłości, braku pieniędzy, braku samoakceptacji, że wymienimy sobie tych kilka często spotykanych.

Kiedy przejdziesz już ciąg około dziesięciu do dwudziestu sesji oddechowych u nauczycieli - odrodzicieli, wtedy dla utrwalenia zmian i ugruntowania efektów oczyszczania dobrze jest przejść samodzielnie 30-to dniowy kurs codziennego oddychania, przy czym każda sesja powinna trwać przynajmniej godzinę dziennie. Jest to kurs dla kandydatów na odrodzicieli i dla tych, którzy chcą urzeczywistnić wyzwolony oddech częścią swego życia.

Mistrzostwo twojego oddychania przynosi wyłącznie poprawę zdrowia i zmiany życia ku lepszemu. Oddychanie i afirmacja to naturalne uzdrawiające techniki jakimi dysponuje każdy człowiek. Praca z oddechem co najwyżej ujawnia trochę prawdy o tym, co ukryte jest za zasłoną twojej podświadomości. Energetyczny oddech ujawnia i uwalnia wszelkie ujemne samoniszczące myśli i uczucia zgromadzone w twojej duszy. Oddech życia, znany doskonale w krija jodze, uzdrawia umysł, uczucia, ciało, związki z innymi ludźmi, a w końcu i świat wokół ciebie.

Uzupełnienie procesów odradzania to przekazywanie ludziom całkowitej władzy i panowania nad bólem, cierpieniem, chorobą i wszelką dolegliwością. Lekarstwem na to wszystko jest naturalny i swobodny przepływ energii życia przez całego człowieka. Negatywne stany są usuwane wraz z każdym wydechem. Odprężenie i oddychanie zawsze leczą ciebie z bólu i z cierpienia. Ból, cierpienie i choroba są skutkami napięć i zablokowań energii życia wewnątrz ciebie.

W syndromie hiperwentylacji (a właściwie w czasie usuwania skutków chronicznego niedotlenienia) pojawiają się zwykle: tężyczka, skurcze, napięcie, paraliż, ciśnienie, mrowienie, drżenie, drgawki, prąd energii, uderzenie krwi, ścierpnięcie i tym podobne efekty. Wszystko to są objawy usuwania negatywnych myśli i uczuć oraz starych chorób z twojego ciała. Dramatyzm fizjologiczny pojawia się tylko wtedy, gdy osobowość człowieka pozostaje lub pozostawała pod wpływem strachu, cierpienia, złych myśli i tym podobnych przyczyn. Fenomen wibracji to energetyczny odkurzacz, który usuwa z ciała psychiczny brud, usuwa z duszy całe zło, które nagromadza się przez całe twoje życie.

Można jeszcze wiele powiedzieć coś o tych prostych metodach samodoskonalenia, wiele razy powtórzyć to samo, chociaż w inny sposób. Hinduscy nauczyciele jogi zalecają w różnych formach wszystkie spośród wspomnianych ćwiczeń. Amerykanie, rozpoczęli stosowanie metod pracy, które dziś zwiemy odradzaniem, gdzieś na początku lat siedemdziesiątych, Swoją inspirację czerpią od mistrzów jogi, a szczególnie od Babadżi’ego z Herakhan w Indiach, na równi ze współczesną psychologią, medycyną i nauką.

AFIRMACJE ODRADZANIA 

(Z każdą z tych myśli pracuj bardzo intensywnie przez jeden tydzień. Jest to trzymiesięczny kurs dobrego myślenia).

1. Oddycham całkowicie swobodnie, w całej pełni odczuwając przepływ uzdrawiającej energii życia.

2. Pozwalam całkowicie i swobodnie przemijać przeszłości, bezpiecznie wchodząc w nowe, doskonalsze życie.

3. Pozwalam wszystkim swoim myślom i uczuciom przepływać całkowicie swobodnie przez moją duszę /wnętrze/.

4. Całkowicie bezpiecznie wyrażam wszystkie swoje emocje i myśli zachowując miłość innych.

5. Otwieram się na całkowicie swobodny i odprężony przepływ życia Jako energii, zdarzeń i sytuacji.

6. Całkowicie kocham i akceptuję samego siebie. Im bardziej kocham i akceptuję siebie, tym bardziej inni ludzie kochają i akceptują mnie.

7. Całkowicie wybaczam sobie przeszłość. Im więcej wybaczam sobie tym więcej wybaczam innym, a inni ludzie więcej wybaczają mnie.

8. Pozwalam sobie na całkowite i dogłębne odradzanie mojej osoby, tak abym szybko osiągnął stan całkowitej psychologicznej czystości.

9. Pozwalam sobie całkowicie swobodnie dawać i brać, otrzymywać i przekazywać. Im więcej daję, tym więcej mogę brać, a im więcej biorę, tym więcej mogę dawać.

10. Kocham siebie, więc akceptuję się jako osobę żyjącą w dobrobycie, szczęściu i miłości.

11. Zasługuję na miłość wyrażającą się jako obfitość wszelkich dóbr duchowych i materialnych.

12. Życzę sobie żyć, tak długo jak tylko zechcę, zachowując doskonały stan zdrowia, całkowite bezpieczeństwo i obfitość.

Techniki Afirmowania 


1. Pisanie afirmacji. 

Dzielisz stronę na dwie połowy pionową kreską. Z lewej strony zapisujesz afirmację, a z prawej strony wszystkie twoje reakcje na treść wybranej pozytywnej myśli. Piszesz afirmację powoli, z pełnym skupieniem, przynajmniej dziesięć razy w każdej osobie liczby pojedynczej, czyli łącznie trzydzieści razy na trzy sposoby. Używaj swego imienia lub imion w każdej afirmacji. Pisz przy świeczce, albowiem ogień oczyszcza twoją aurę i wspomoże skupienie. Zwróć uwagę na reakcje podświadome zapisując je z prawej strony, aby później, jeśli będzie to potrzebne, móc przekształcać je w dalsze afirmacje. Pamiętaj, że to, co piszesz z prawej strony jest tym, co może przeszkadzać ci w osiągnięciu celu i urzeczywistnieniu twórczej myśli.

2. Powtarzanie afirmacji. 

Kiedy już wstępna afirmacja została przepracowana przez pisanie, możesz łatwo zacząć ją mówić głośno do siebie. Możesz też powtarzać afirmacje dzieląc słowo na sylaby i stukając do rytmu ołówkiem w stół. Jest to rytmiczne powtarzanie. Próbuj tego przez dziesięć czy dwadzieścia minut dziennie.

3. Ciągłe powtarzanie afirmacji. 

Możesz obrać twórczą myśl i być na niej skoncentrowany przez przynajmniej godzinę dziennie. Powtarzaj ją spokojnie i po cichu w myślach odczuwając jak działa na wnętrze twego ciała i na psychikę. Jest to jak powtarzanie różańca, co joga nazywa dźiapą (dżapa).

4. Mówienie do twarzy w lustrze. 

Ten sposób najlepiej działa bezpośrednio przed snem. Zanim wejdziesz do łóżka i zaśniesz, powtarzaj afirmacje do swej twarzy w lustrze w drugiej osobie liczby pojedynczej, czyli „per ty”. W tym ćwiczeniu mówisz do siebie tak, że istotnie zwracasz się do swej podświadomości.

5. Mówienie afirmacji w parze. 

Możesz praktykować afirmację z bliską ci osobą. Siedzicie wygodnie naprzeciw siebie i patrzycie sobie prosto w oczy. Jedno z was słucha afirmacji mówionej przez drugą osobę w drugiej osobie liczby pojedynczej (Ty), potem powtarza te samą myśl mówiąc twierdząco o sobie w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Ja). Po kilku minutach, powtarzania możecie zmieniać się rolami.

6. Słuchanie afirmacji z taśmy. 

Możesz łatwo nagrać afirmacje na taśmie magnetofonowej tak jak kurs językowy, czyli zostawiając sobie trochę czasu na powtarzanie lub odczuwanie tego co niesie tekst. Możesz słuchać taśmy codziennie, przy pełnym skupieniu, najlepiej bezpośrednio przed zaśnięciem lub tuż po obudzeniu.

7. Śpiewanie afirmacji. 

Możesz nucić afirmacje na dowolną melodię, którą bardzo lubisz. Jeśli żadna melodia ci nie pasuje, ułóż swoją własną. Możesz nucić zarówno siedząc, idąc czy wykonując jakieś proste czynności.

8. Recytowanie afirmacji. 

Z kilku afirmacji, nad którymi już pracowałeś(-aś) możesz ułożyć dekret (konfirmację.) – coś w rodzaju białego wiersza. Recytuj z siłą i naciskiem cały tekst stopniowo przyspieszając aż do granic możliwości, a przed skończeniem dekretowania stopniowo zwalniając. To bardzo mocno działa na podświadomość, szczególnie jeśli praktykujesz w większej grupie osób.

9. Słuchanie afirmacji. 

Pracujesz z partnerem, który mówiąc do ciebie powtarza afirmację w drugiej osobie oraz w trzeciej osobie (On, Ona), tak jakby wypowiadał się na twój temat. Później, po kilku minutach, możecie zmienić się rolami.

10. Medytacja z dobrymi, twórczymi myślami. 

Możesz poświęcić codziennie godzinę na dobre, pozytywne myślenie. Usiądź na ziemi z wyprostowanym kręgosłupem. Wysyłaj dużo dobrych myśli w przestrzeń. Myśl dobrze o wszystkich ludziach, których sobie przypominasz. Powtarzaj wszystkie afirmacje jakie pamiętasz. Mając same dobre myśli osiągniesz pełne miłości związki z innymi ludźmi. Możesz praktykować z grupą kilku przyjaciół. Możecie zacząć i skończyć przez śpiewanie om om om om om...

Uwaga:

Ideą duchowego oczyszczania psychiki i ciała jest wzbogacenie, całego życia ludzkiej osobowości, poprzez proste ćwiczenia umysłu, ciała i duszy. Jeśli wspomniane ćwiczenia będą studiowane w sposób inteligentny i cierpliwy pod okiem odrodzicieli, przyniosą oświecenie i zwycięstwo nad wszystkimi osobistymi problemami. Mogą na stałe uczynić ludzi zdrowymi duchowo tak psychicznie, jak i fizycznie. Proste, oczywiste rzeczy, zawsze mają siłę działania. Każde z ćwiczeń duchowego oczyszczania w odradzaniu posiada moc usuwania cierpienia, choroby, strachu, złości i negatywnych myśli poza osobowość człowieka i unicestwiania ich. Celem oczyszczania jest moc światła prawdy, prostoty i miłości. Myślenie, oddychanie, masaż, jarstwo, gorące uczucie przyjaźni i braterstwa, radość i miłość to najwspanialsze sposoby oczyszczania psychiki. 

Wykorzystano materiały stanowiące własność współpracujących z nami nauczycieli Odradzania. Materiały są przeznaczone tylko i wyłącznie do prywatnego użytku osób praktykujących jogę oddechową pod kierunkiem właścicielki bloga. 

Om Namah Śiwaja

Aby rozwijać naukę o oddechu zapraszamy na warsztaty

http://rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz