czwartek, 5 grudnia 2013

Korzenie Rebirthingu - Oddech Kołowy


KORZENIE REBIRTHINGU


Mahavatar Babaji
Rebirthing jest to metoda mająca swoje korzenie w kulturze indyjskiej, gdzie techniki oddechowe są nieodłączną częścią duchowych i uzdrowicielskich praktyk (Pranajama, Krija Yoga itd). Za odkrywcę rebirthingu uważa się Amerykanina Leonarda Orra, który swą metodę terapeutyczną zaczął popularyzować szerzej w 1974 roku. Leonard Orr określając rebirthing posługiwał się często źródłowym terminem maha joga, praktykę afirmacji i dźwięku - mantrowaniem, zaś sesje oddechowe ćwiczeniami pranajogi lub krijajogi. Praktykowano początkowo głównie sesje oddechowe w wodzie, sztukę afirmowania oraz nucenie mantramu Om. Leonard Orr uważał rytm oddechowy rebirthigu za najmocniejszą dla psychoterapii formę prana jogi. Według niego oddech to sekret życia i śmierci. Celem Orra jest wprowadzenie ludzi na ścieżkę duchowego oświecenia i samo-świadomości. Maha Joga to indyjski termin określający zbiór podstawowych ćwiczeń do zapoznawania się z jogą bez podejmowania inicjacji czy wtajemniczeń. Można powiedzieć, że Maha Joga, to całkiem świecka Joga dla wszystkich, a ćwiczenia pochodzą wedle kolejności z czterech wielkich systemów Jogi jak: Mantra, Hatha, Laja i Radża Joga.  Na rozwój i kształt rebirthingu najbardziej wpłynął jeden z indyjskich mędrców i filozofów, Mahawatar Babadźi. Rebirthing można uważać za świeckie wprowadzenie do jogi oddechowej o charakterze terapii psyche. Rebirthing jest z powodzeniem stosowany jako jedna z bardziej skutecznych technik psychoterapii.

ŚVASA-PRAŚVASA: Oddech Kołowy Rb


Śvasa-praśvasa to oryginalna nazwa metody oddechowej rebirthingu podawana w klasycznym traktacie o jodze, w Jogasutrach napisanych przez Ryszi Patańjali co najmniej w II/III wieku p.e.ch. To oznacza, że metoda rebirthingu jest znana od dawna, a przecież wymienia się i źródła datujące metodę jako znaną już około 8 tysięcy lat temu, czyli ok 6 tysięcy lat p.e.ch. Śvasa-Praśvasa dosłownie znaczy Wdecho-Wydech, co oznacza, że za jedną pełną jednostkę oddechową uważa się aktywne wciągnięcie jednego dogłębnego wdechu i wypuszczenie go w pasywny sposób. Płynne przejście od wdychania do wydychania jest też istotną częścią nauki zaawansowanej metody Krija Jogi i Laja Jogi. Oddychanie kołowe rozpowszechnione przez Rebirthing znane jest też jako Oddychanie Serca oraz Tajemna Krija Joga Babaji. Ta metoda oddechowa podana jest w rozdziale pierwszym Jogasutry, zwanym Samadhi Pada, w zbiorze łącznie 10 technik służących oczyszczeniu i uzdrowieniu oraz uzdatnieniu dla podążania Ścieżką Skupienia i Mądrości Jogi (J.I.29-39). W typowej Prana Jodze używa się trzech rodzajów sesji oddechowej typu Śvasa-Praśvasa. Pełny oddech jogi wyróżnia trzy fazy, oddech dolnobrzuszny, śródpiersiowy oraz górnoszczytowy. Technika oddychania jest całkowicie naturalna, gdyż swobodne oddychanie zawsze musi mieć aktywny wdech i pasywny wydech.

W zasadzie można zacząć od każdego z nich jako bazy wyjściowej dla ćwiczenia oddechu, ale istnieje tak zwana kolejność rozwojowa, która wymusza przyjęcie za podstawę oddechu dolnobrzusznego, opartego o pracę części brzucha poniżej pępka w czasie wykonywania oddechów. Oddychanie śródpiersiowe opiera się na ruchu przepony oraz aktywności dolnych żeber i ich ruchomości na zewnątrz, oparte jest o pracę górnej części brzucha ponad pępkiem w okolicy ośrodka splotu słonecznego. Oddychanie górnoszczytowe kierowane jest do piersi i serca oraz w kierunku ramion i gardła będąc najbardziej typowym dla rebirthingu z uwagi na siłę usuwania syndromów i szoków otaczających pierwiastek duszy czy jaźni umiejscawiany w obszarze sercowym. Przyzwyczajanie do dłuższych cykli świadomego i rytmicznego oddechu kołowego zwykle się najlepiej udaje w oparciu o oddech dolnobrzuszny, ale rozpracowywanie syndromów wymaga intensywnej pracy z rytmem bardziej górnoszczytowym, jeśli o mechanikę aktu oddychania chodzi. Psychoterapeuci podkreślają wysoką skuteczność metody Rb w zmniejszaniu napięć i usuwaniu fizykalnie zauważalnych stref tak zwanych blokad, pokrywających się z obszarami koncentracji oddechu w oryginalnej Prana Jodze.

Rebirthing jest to jak już wiemy technika oddechowa polegająca na oddychaniu pogłębionym i połączonym. Głęboki wdech jest wykonywany intencjonalnie, natomiast wydech jest spontanicznym, nie forsowanym wypuszczeniem powietrza. Podczas procesu głębokiego oddychania zostaje dostarczona do organizmu duża ilość tlenu. Następuje szybkie spalanie glukozy w komórkach i wytwarza się duża ilość energii. Ponieważ nie zużywamy jej całej na pracę mięśni energia ta zaczyna krążyć po ciele i jak silny strumień rzeki zrywa tamy znajdujące się na jej drodze. W miejscach w których jej przepływ jest utrudniony z powodu blokad pojawiają się różnego rodzaju odczucia w ciele. Tak długo jak nie dopuszczamy do świadomości ukrytych pod nimi treści, tak długo będziemy ciężko pracować aby je utrzymać, nie pozwolić energii płynąć. Odbywa się to kosztem dużego wydatku energetycznego który podczas sesji jest zwielokrotniony. Rezultatem takiego "trzymania" jest po sesji odczucie dużego zmęczenia. Jeżeli natomiast "puści" się "zabezpieczenia" nieświadomych treści, pozwoli się oby dotarły do świadomości doznania dotychczas wypierane, po sesji ma się odczucie lekkości i świeżości. Proces ten jest pomocny w rozumieniu informacji wysyłanych przez ciało i w rozwiązaniu niezakończonych sytuacji, które wymagały od człowieka wyobcowania określonych aspektów ja. Efektem jest usunięcie luk i niespójności istniejących w organizmie.

Rebirthing, to uwalnianie oddechu oraz tłumionych emocji poprzez wejście w kontakt z podświadomością.  Doświadczenie nieuświadomionych aspektów siebie oraz wzorców, uwarunkowań, które wpływają na percepcję świata i kreowanie rzeczywistości. Procesy związane z  rebirthingiem prowadzą do uświadomienia sobie oraz zintegrowania lęków i blokad powstałych we wczesnym dzieciństwie oraz podczas trudnych doświadczeń życiowych. Oddech jest życiem. Wdech jest pierwszym działaniem po przyjściu na świat, ostatnim jest wydech kiedy umieramy. Pozwalając sobie na pełny wdech i wydech pozwalamy sobie na życie w pełni, życie "pełną piersią" i otwieramy się na to, co nam przyniesie. Słowo "Rebirthing" znaczy odradzanie. Częstym doświadczeniem podczas sesji jest powtórne przeżycie własnych narodzin. Pierwsze traumy są związane z okresem okołonarodzeniowym i okresem płodowym. Odradzanie się, to również zaczynanie życia na nowo, życia bardziej świadomego i wolnego od uwarunkowań. Leo Orr

Om Namah Śivaya

Zapraszamy na warsztaty jogi oddechowej


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.comBrak komentarzy:

Prześlij komentarz