czwartek, 14 listopada 2013

Leonard Orr o Rebirthingu
Mahawatar Babaji, w swoim liczącym 8 tysięcy lat ciele, pisze w Goraknath Shaktam (Śaktam) – świętym piśmie pochodzącym z około 1500 roku e.ch., że ciało, które jest wypełnione Energią Życia żyje wiecznie, a ciało, które traci swoją energię, umiera. Zaleca kulturę Om Kara (Praktyka Om) i trzy różne, codzienne techniki oddechowe jako podstawę do podtrzymania Energii Życia w ciele. Warto zapoznać się z Goraknath Shaktam i opanować proponowane tam techniki, jeśli ktoś chce żyć wiecznie.

Każdy całkowity cykl oddychania energią jest trochę umieraniem i zmartwychwstaniem. Za każdym razem kiedy popadamy w napięcie i udaje się nam go pozbyć, zstępujemy i wstępujemy. Cud zmartwychwstania i wniebowstąpienia jest dla nas nieustannie dostępny. Każde uzdrowienie myśli, uczucia czy symptomu, czyni nas bardziej niepokonanymi. Bycie podatnymi na łagodność i Moc Ducha czyni nas niepodatnymi na moc śmierci. Świadomość tego jest transfiguracją i wniebowstąpieniem. Praca Rebirthera wiedzie nas naturalnie do mistrzostwa. Pozostawcie waszą niską samoocenę za sobą i róbcie tę pracę świadomie. Bać się tego, co jest w nas lub w innych, jest głupim lękiem. To jest w porządku próbować uniknąć wypalenia i robić coś innego, na co mamy ochotę. Nie musimy być uzdrawiaczami cały czas. Ale kiedy uzdrawiamy siebie lub innych, powinniśmy wchodzić w ciemne energie bez strachu. Borykanie się z napięciem i tymi koncentracjami energii przy użyciu naszych zdolności uzdrawiających może być bardzo nagradzające.
Rebirtherzy muszą też przejść i uzdrowić się ze starczości (senility) – to jest ich własna przygoda z emocjonalnymi i fizycznymi chorobami starzenia się. Każdy z nas i każdy nasz klient, który przejdzie ten ostatni egzamin ludzkiej kondycji, staje się bardziej niezwyciężony. Zwykła codzienna praca Rebirtherów przygotowuje nas na to wspaniałe zwycięstwo. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie po drugiej stronie starczości? Czy będzie to ponadczasowość czy może odmładzanie? Tylko twój umysł zawiera odpowiedzi na te pytania! 

Intuicja jest także ważna dla Rebirtherów lub Instruktorów Oddychania. Musisz poprowadzić rytm oddechowy osoby z którą pracujesz ku uzdrawiającej energii Boga i od czasu do czasu udzielić stosownych instrukcji, ale najważniejsze jest by wiedzieć, kiedy nie robić nic. Intuicja podczas sesji oddechowej polega na tym, by mieć zdolność dostrzeżenia energii Boga i widzieć, jak ona działa w ciele i jak uzdrawia i wzmacnia Oddech. Dobry Instruktor Oddechu musi posiadać wiele umiejętności. Podstawowa umiejętność polega na tym, by pokierować wdechem i wydechem w taki sposób, by były one pełne, swobodne, połączone i wypełnione energią. Instruktor powinien podtrzymać odpowiednią głębokość i szybkość oddechu. Celem tej pracy jest nauczyć się jak oddychać od samego Oddechu.

Inną podstawową umiejętnością jest wiedzieć, kiedy mówić a kiedy słuchać. Ludzie są czymś więcej niż oddychającymi maszynami. Czasami może być ważniejsze, by porozmawiać z klientem niż oddychać. Jest potrzebne, by oświecić ludzi na temat natury Umysłu, Ciała i Ducha. Uzdrawiająca siła życia pochodząca od Boga przepływa swobodnie jedynie poprzez umysł i ciało, które nie są uwięzione w negatywnym myśleniu czy uczuciach. Intuicyjne Oddychanie i Odradzanie innych może być tak proste jak chodzenie, pływanie czy jazda na rowerze. Niestety wielu, szczególnie starszych ludzi, traci te umiejętności. Co sprawia, że tracimy te umiejętności? Zastanów się nad tym !

Seminaria Jednoroczne (SJ) są oryginalną i tradycyjną formą społeczności duchowej, która stworzyła i podtrzymywała Ruch Rebirthingu i pomogła pierwszym Rebirtherom odnieść sukces i prosperować. Z chwilą, gdy idea SJ zaniknęła i nie została zastąpiona przez inną formę, ze smutkiem obserwowałem jak Rebirthing zniknął z wielu miast, prowincji i krajów. Podniosły się też statystyki umieralności wśród Rebirtherów, jak i procent tych, którzy odnieśli zawodową porażkę, jako że podstawowe zasady społeczności duchowych nie zostały uszanowane. Duchowa społeczność jest jednak czymś większym niż tylko wsparcie. Duchowa społeczność jest ucieleśnieniem Miłości, pięknej ludzkiej samo-ekspresji, egzystencjalnej mądrości, przyjemności fizycznej, społecznej i kulturowej, przedłużeniem świadomości prosperującej i odbywającym się w czasie teraźniejszym karmieniem Jako Takim. Duchowa społeczność nie tylko wzbogaca ale jednoczy do poznania wyższego wymiaru człowieczeństwa i boskości.

Wszystkie SJ powinny mieć cotygodniowe grupy wsparcia, jak i bardziej wypoczynkowe, całodniowe spotkania raz na miesiąc. Jeśli ktoś chce, może także uczestniczyć w moim SJ listownie. Żeby SJ nie zaniknęły, pewien procent z gry finansowej, czy wpisowego, powinien być przesłany do Rebirth International, tak bymśmy wraz innymi koordynatorami, mogli wspierać ich istnienie oraz jakość. Tradycyjnie, Rebirth International otrzymuje 20%, liderzy treningów 40%, i organizatorzy pozostałe 40%. Jeśli SJ będą prowadzone w profesjonalny sposób, to dadzą one pełno możliwości dla całkiem przyzwoitego dochodu. Zwykle podwajają one dochód, ale także zdrowie i dobre samopoczucie uczestników. Tak więc SJ jest bardzo dobrą i inspirującą możliwością dla każdego. Bycie aktywnym członkiem SJ karmi nas na wielu poziomach naszej Istoty.

Środowisko jest mocniejsze niż siła woli. Kiedy włączamy się w SJ, dajemy sobie nowe, wspierające środowisko duchowej rodziny, która może, i ewentualnie rozwiąże wszystkie nasze problemy. Ale wpierw, musimy mieć wystarczająco rozsądku, aby się włączyć, a następnie, musimy się zaangażować i wiernie uczestniczyć. Zbudowanie SJ nie jest łatwe. Musimy się borykać z niedojrzałością, zdradą, syndromem “zabić lidera,” świadomością biedy, nieuczciwością i nielojalnością, z mentalnością kultu szklanego oka (chodzi chyba o pseudo-naukowe autorytety), pociągiem ku śmierci, z konformistami i rebeliantami, z powierzchownym pokojem, przelukrowaną harmonią, krytykami, syndromem “ja jestem inny i lepszy,” brakiem uczestnictwa, itd. Ale jest także Miłość, mądrość, hojność, odwaga, twórczość, inteligencja i praktyczna wiedza, piękna ludzka i boska ekspresja, ciepło, uczucie, inspiracja, karmienie, przyjaźń, wsparcie, emocjonalna uczciwość, duchowe oczyszczenie, trwałe związki o wysokiej jakości, i magiczna moc uzdrawiania duchowej społeczności.

Musimy się nauczyć jak zbudować duchową społeczność i cotygodniowe grupy wsparcia, które mają dość wiedzy, zrozumienia i techniki, by uzdrawiać ludzką traumę z przeszłości i teraźniejszości: traumę porodową, zranione wewnętrzne dziecko, nasz gniew, nasz świadomy i podświadomy pociąg ku śmierci, starczość i podeszły wiek, choroby emocjonalne i fizyczne, brak pieniędzy i prosperity, jak również problemy ekonomiczne, społeczne i polityczne w szerszej skali. Musimy nazbierać, nauczyć się i podzielić się z innymi wiedzą o duchowym oczyszczaniu, leczących właściwościach ziół, umysłu, itd., tak by nasze życie indywidualne i zbiorowe dało się podtrzymać.

Bóg pomógł mi odkryć Rebirthing, który polega na łączeniu wdechu z wydechem w zrelaksowanym rytmie dopóki wewnętrzny Duchowy Oddech Życia nie połączy się z zewnętrznym mechanizmem oddychania poprzez płuca, nozdrza, przeponę, itd. Ta zdolność do świadomego oddychania jest bardzo potężnym sposobem eliminowania napięcia i uczuć niekochania oraz odtwarzania Czystej Energii Życia i naszej zdolności do kochania. Rebirthing – Intuicyjne Oddychanie Energią – pozwala także uzdrowić traumę porodową, pociąg ku śmierci, choroby i wszelkiego rodzaju niekochające uczucia. Parę minut tego oddychania każdego dnia doenergetyzowuje nas, odtwarza zrelaksowanie i Miłość w naszych duszach i w naszych ciałach. Wyszkoliłem tysiące Nauczycieli Oddychania, czasem nazywanych Rebirtherami, którzy mogą nauczyć cię umiejętności oddychania energią i odtwarzania Miłości w ciągu dziesięciu dwugodzinnych sesji oddechowych. Później nauczyłem się, że to co jem także ma wpływ na to, czy jestem kochającą osobą. Bycie wegetarianinem i poszczenie raz w tygodniu na płynach sprawia, że czuję się lepiej i że jestem bardziej produktywny. Post pozwala mi bardziej cieszyć się jedzeniem w pozostałe dni tygodnia, podtrzymuje mój spokój i radość, i odtwarza moją Miłość do ludzi i Życia.

Jeszcze później nauczyłem się uzdrawiającej, duchowej mocy ognia. Spędzenie 5 do 10 godzin przy ognisku, kominku lub czterech świeczkach, pozwala nam odkryć wewnętrzne duchowe tajniki ognia. Jeden dzień przy ogniu może nawet wypalić pociąg ku śmierci i inne chroniczne uczucia negatywne, i odtworzyć Czystą Energię Życia i cudowną Miłość. Ziemia, powietrze, woda i ogień są fizycznymi jakościami Boga – Wiecznej Energii. Tą są odwieczne narzędzia łaski. Jeśli udaje nam się połączyć świadome ich wykorzystanie z Miłością do Boga i Miłością do ludzi, wtedy nie tylko możemy uzdrawiać siebie, ale także innych, a nawet przywracać ludzi do życia. Te proste, naukowe i oczywiste praktyki oczyszczające, połączone z normalnym, zdrowym rozsądkiem i inteligencją są wiecznymi, wewnętrznymi, duchowymi tajnikami Miłości, Życia i osobistego mistrzostwa. One były nam dane przez Boga na początku stworzenia, ponieważ są wbudowane w naturę Życia i Wszechświata. Ich świadome wykorzystanie jest oznaką najwyższej Mądrości umysłu.

Fragmenty nauk z wykładów Leonard Orra

Om Namah Śiwaja

W celu pogłębienia nauki o oddechu i uzdrawianiu za pomocą rebirthingu 
możesz się dowiedzieć więcej biorąc udział w warsztatach jogi oddechowej


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com
1 komentarz: