poniedziałek, 5 czerwca 2017

Złote myśli Leonarda Orra

Śiwa Purana jest podstawą wszystkich świętych pism. Wszystkie inne pisma powstałe później są opracowaniami podstawowych prawd wyrażonych w Śiwa Puranie. Są one współczesnymi ilustracjami i zastosowaniami tych duchowych prawd. W istocie, napisane jest w Śiwa Puranie, że została ona stworzona, by uratować ludzkość w naszym najbardziej niebezpiecznym wieku materializmu – wieku duchowej ciemności – w Kali Judze. Jednym z przejawów tej duchowej ignorancji jest śmierć, która stała się tak popularna jak dzisiaj dopiero jakieś 5000 lat temu. (…) Wszystkie wielkie pisma najważniejszych religii zostały zainspirowane przez Boga dla naszego pożytku – dla naszego rozwoju w Prawdzie, Prostocie i Miłości. Każde z nich czyni nasze duchowe zwycięstwo łatwiejszym. Ugrząźć tylko w jednym z tych pism jest oznaką duchowego ubóstwa. Każde z tych pism jest osobistym darem od Boga dla ciebie, aby ubogacić twoje życie. 
 • Śiwa Purana zawiera najbardziej naukowy pogląd na stworzenie i najbardziej efektywną i kompletną wizję Zbawienia, które obejmuje Ducha, Umysł i Ciało. (…)
 • Jest złem odrzucenie najstarszego z pism Boga, które jest fundamentem wszystkich innych, jak i złem jest odrzucanie późniejszych zastosowań Jego Prawdy, takich jak Biblia, Koran, Tora (…).
 • Większość ludzi w świecie chrześcijańskim nigdy nie słyszała o Śiwa Puranie. My należymy do szczęściarzy. Nie powinniśmy jednak uciekać ani ignorować tego Słowa Boga. Hipokryzja jest uważana za grzech w Biblii. Tak i ciasny umysł czyni nas winnymi grzechu. Płacimy karę każdym dniem przeżytym w ignorancji.
 • Trochę wiedzy może być niebezpieczne, jeśli powstrzymuje nas przed poszukiwaniem Całej Prawdy.
 • Konkurencja pomiędzy świętymi pismami, albo pomiędzy religiami, nie jest z Umysłu Boga.
 • Księża i duchowni, którzy okazują nam dezaprobatę lub sprawiają, że czujemy się winni studiując inne religie i pisma, są przeklęci przez Boga. Oni są idiotami. Ciasny umysł jest swoją własną karą. Ci ludzie pozbawieni są bogactwa Boskiej Miłości, ludzkiej Miłości, i bogactwa ludzkiej historii i kultury. Ci ignoranci i pozbawieni wyobraźni ludzie odcięci są od twórczości i radości. Oni nie są prorokami Boga, ale raczej policją religijną, która zabija radość życia – Boskiego Życia.
 • Dopóki sami nie jesteśmy doskonali i możemy uczyć innych poprzez własny przykład, okazywanie dezaprobaty dla innych jest niestosowne. (…)
 • W Nieskończoności i Wieczności Ducha, wszystkie doświadczenia religijne są przejściowe, niezależnie od tego jak mocne, i zwykle poddają się władzy codziennego życia.
 • Tradycyjni duchowni są zaszufladkowani i ograniczeni. Jeśli myślą w kategoriach wychodzących poza doktrynę kościoła, natychmiast tracą pracę. Muszą najpierw zadowolić radę parafialną, potem Jezusa, a dopiero potem Boga. Ten system wartości nie wspiera prawdziwejreligii. (…)
 • Prawdziwi Guru powinni być oświeceni i znać Boga. Oni powinni przyprowadzać ludzi do Boga tak efektywnie, jak to tylko jest możliwe.
 • Poczucie bezpieczeństwa, jakie ta zabawo – gra (z fałszywym guru, czy nauczycielem) dostarczana ludziom na zachodzie, jest fałszywym bezpieczeństwem. Jak to już Jezus powiedział, “Kiedy ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadają do głębokiego dołu.”
 • Nie ma duchowego oświecenia bez fizycznej nieśmiertelności. Ludzie, którzy uczą fizycznej nieśmiertelności, a są otoczeni przez rzesze nieświadomych, zależnych od nich ludzi, nieustannie są zalewani pociągiem ku śmierci.
 • Kiedy guru daje więcej energii i pieniędzy swojemu wyznawcy niż od niego otrzymuje, wtedy wyznawca wysysa swojego guru i wpędza go w śmierć i biedę.
 • Śmierć fizyczna jest przymusowym przystankiem dla tych ludzi, którzy dobrowolnie nie nauczyli się duchowego oczyszczania poprzez ziemię, powietrze, wodę, ogień, umysł i miłość.
 • Kilku rebirtherów umarło w tym roku. Oni byli zbyt uparci i aroganccy, aby wykonywać te proste praktyki duchowe. Okazali się ofiarami naszego normalnego sposobu życia. Myśleli, że uda się im osiągnąć fizyczną nieśmiertelność tylko przy pomocy umysłu.
 • Dziesięć sesji Rebirthingu nie wystarczy, by uczynić ludzi nieśmiertelnymi i wiecznie połączonymi ze Świadomą Jaźnią.
 • Duchowe oczyszczanie jest procesem wiecznym.
 • Jestem znany z tego, że nie mam zamiaru być wykorzystywany przez swoich uczniów. Ale jestem gotowy uczyć i trenować tych, którzy są zainteresowani Śri Babaji – Prawdą, Prostotą i Miłością, które On mi dał, bym się nimi podzielił.
 • Wszystkie prawdziwe inicjacje duchowe są tajemnicami, ponieważ niezależnie od tego, jak wielu słów użyjemy, nie jesteśmy w stanie ich wyrazić. One są poza słowami, w świecie wewnętrznego zrozumienia.
 • Tak długo, jak twój kontakt ze Świadomą Jaźnią nieustannie przynosi ci doświadczenia uzdrawiania i żywotności, nie masz się czego obawiać.
 • Rebirtherzy są jedynie duchowymi położnymi, które prowadzą rytm oddechowy osoby, dopóki intuicyjny wgląd nie oświeci doświadczenia Oddychającego, co powinno nastąpić w ciągu pierwszych dziesięciu sesji.
 • Wielu skąpych Rebirtherów, którzy nie dali mi ani centa, umarło w ubóstwie.
 • Cuda uzdrawiania są chlebem powszednim Rebirtherów.
 • Duchowi uzdrowiciele czasami dokonują duchowej operacji, ale one zwykle nie uzdrawiają nas z naszych wzorców wściekłości.
 • Jezus sam zorganizował sobie ukrzyżowanie, naruszając ego i teologię ówczesnych religijnych przywódców Izraela. Większość współczesnych księży chrześcijańskich ma w swoich sercach tę samą nienawiść, która powoduje, że pragną oni śmierci wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzają, włączając w to członków ich własnych kongregacji.
 • Jest tylko kwestią czasu zanim wszystkie kościoły będą miały na pełnym etacie rebirtherów. Chrześcijanie nie powinni się bać Rebirthingu. Powinni go doświadczyć i po przestudiowaniu Biblii zdecydować, co ten dar dla nich oznacza.
 • Rebirthing jest nowym narzędziem odrodzenia kościoła. Jest w nim Boga moc dla transformacji zarówno Chrześcijan jak i nie-Chrześcijan. Sam Bóg decyduje, co ludzie otrzymają, kiedy szukają Go poprzez Oddech Życia.
 • Rebirthing rozprzestrzenił się pomiędzy nie-Chrześcijaninami szybciej niż pomiędzy Chrześcijanami. Stało się tak dlatego, że zbyt wielu Chrześcijan “szanuje doktrynę człowieka bardziej niż moc Boga.” 
 • “Nauczyłem się oddychać dziesięć lat po ukończeniu studiów. To hańba dla naszego systemu edukacji, że człowiek kończy uczelnię, nie dysponując umiejętnością prawidłowego oddychania ani wiedzą, że myśl ma siłę twórczą. Umysł i oddech to królewska para ludzkiej świadomości. Ich aktywność jest najważniejszą czynnością, którą człowiek wykonuje. Potrzeba ogromnego wysiłku i koncentracji, by którąkolwiek z nich zatrzymać. Są to czynności przebiegające na okrągło przez dwadzieścia cztery godziny, czy zwracamy na nie uwagę, czy nie.” 
Om Namah Śiwaja

Aby rozwijać naukę o oddechu zapraszamy na warsztaty

http://rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com/p/warsztaty.html

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz