niedziela, 27 lipca 2014

Rebirthing - uzdrawianie leczenie odradzanie

WROGOWIE REBIRTHINGU NIE CHCĄ SIĘ LECZYĆ

Rebirthing - w skrócie RB - ma nie tylko swoich zagorzałych zwolenników, ale także grono aktywnych przeciwników - w dużej mierze tych osób, które nie chcą się leczyć. Na ogół krytyczne opinie o rebirthingu wygłaszają te osoby, które o technice uzdrawiania oddechem nie mają zielonego pojęcia, albo takie, które były raz czy dwa na zajęciach i obserwowały zaledwie jedną czy dwie sesje oddechowe, bo sami nie chcieli poddać się terapii. Rebirthingowa terapia oddechowa jest proponowana wszystkim, którzy mają ochotę poznać i praktykować tę metodę jako rodzaj techniki psychoterapeutycznej. Rebirthing jest zatem sztuką życia z naturalnym głębokim oddechem, który na nasze nieszczęście, jest tracony wraz z pierwszym stresem, jakim dla wielu z nas były własne narodziny - często traumatyczne. 

Strach i ból matki podczas porodu powodują u niej skurcze mięśni, które to utrudniają dopływ powietrza do płuc płodu. Jest to któtkotrwałe, ale na tyle istotne, że że budzi lęk w świadomości małej, rodzącej się ludzkiej istoty - lęk o przeżycie. Jest to pierwsza trauma i pierwsze obawy przed śmiercią, które zostają jeszcze wzmocnione tym, że tak nagle przecina się pępowinę łączącą nowonarodzone dziecko z matką, kiedy to płuca nie podjęły jeszcze samodzielnej pracy. Oddzielenie od matki, mycie, ważenie, wrzaski i krzyki innych rodzących - znowu rodzą poczucie zagrożenia i tworzy się poczucie braku bezpieczeństwa w nowym, obcym świecie.

Osoby zażywające narkotyki, pijące alkohol, a także osoby chore psychicznie zażywające silne leki psychotropowe mogą mieć problemy z wejściem w trening rebirthingu z uwagi na silnie zablokowany czy nawet uszkodzony mechanizm oddychania. Znane jest spłycenie oddechu i duszności jako objaw niepożądany wielu neuroleptyków oraz narkotyków. Doznania narkotyczne pochodzą ze spłycenia oddechu i niedotlenienia mózgu. Odradzanie do życia wiecznego jakie proponuje joga i metoda Leonarda Orra działa w odwrotny sposób. 

Celem rebirthingu jest przypomnienie sobie i powtórne doświadczenie swoich narodzin i fizyczne i psychiczne przeżycie momentu przyjścia na świat oraz pozbycie się traumy z nim związanej. Efektem jest przekształcenie pierwszego, nieświadomego bólu i strachu w odczucie przyjemności i pełni bezpieczeństwa. Jednocześnie doświadcza się tego, co potocznie określane jest jako "energia ożywiająca ciało". Negatywne wzorce wykorzystania tej energii, zakodowane w psychice i ciele, zaczynają się rozpadać. Wraca pierwotna drożność kanałów przewodzących energię w organizmie. Człowiek zdrowieje staje się jakby młodszy i weselszy. Proces odreagowywania stresów nie zawsze od razu prowadzi do momentu narodzin. Dość często, zanim to nastąpi a może się zdarzyć, że w wielu sesjach w ogóle do tego nie dojdzie doświadczać można różnych innych wrażeń. Mogą one być związane zarówno z przykrymi, jak i radosnymi wydarzeniami w naszym życiu. Zawsze związane są jednak z przełomowymi momentami: pierwszą miłością, śmiercią przyjaciela, ciężką operacją, wypadkiem, weselem. Można doświadczać wizji swych zrealizowanych marzeń czy też wędrować świadomością w czasie i przestrzeni. Jak różnorodne są doznania i jakie efekty przynosi praktykowanie RB, może powiedzieć jedynie ta osoba, która doświadczyła tego na sobie. Faktem jest, że pierwsze sesje nie dla wszystkich muszą należeć do przyjemności. Trzeba jednak zaznaczyć, że symptomy hiperwentylacji (często przez laików mylone z samą metodą RB), przed którymi niektórzy przestrzegają, nie są wcale groźne, jeśli je odpowiednio potraktować. Rebirthing doskonale pokazuje jak ważną role w naszym życiu odgrywa myślenie. Jak szybko i skutecznie, poprzez świadome kontrolowanie własnych myśli, można pokonać lęk i chorobę. Hiperwentylacja występuje podczas sesji nie na skutek przetlenienia czy niedotlenienie organizmu, bo oddech "zamknięty" (preferowany w tej metodzie) nie musi wcale swym rytmem odbiegać od normalnego. Najlapidarniej mówiąc - tężyczka lub ból są spowodowane "przebijaniem się" energii życiowej przez niedrożny kanał jej przepływu (być może wcześniej zablokowany właśnie wskutek niedotlenienia czy też przetlenienia organizmu). 

Mówiąc o rebirthingu jako o jodze oddechowej czy prana jodze, należy pamiętać, że pojęcie jogi zawsze określa pewien zamknięty system, zapewniający harmonijny rozwój na każdym poziomie osobowości fizycznej i psychicznej. Stąd sprowadzenie metody RB jedynie do techniki oddechowej nie tylko ja zuboża, ale wręcz może z niej czynić niebezpieczne narzędzie, w rękach osób nieodpowiedzialnych za siebie i innych. Technika oddechowa RB stosuje powietrze jako element "oczyszczający". Przyjęto uważać, że na harmonijny rozwój mają również wpływ pozostałe żywioły. Stąd konieczność zapoznania się z uzupełniającymi metodami, które wykorzystują pozostałe żywioły: wodę, ogień oraz ziemię. Stany stresowe czy szerzej mówiąc chorobowe, często są wynikiem niewłaściwego myślenia. Usuwając fizyczne blokady w przepływie energii życiowej należy pamiętać, że "wyleczone" zostało jedynie ciało. Trzeba jeszcze zlikwidować przyczynę, która spowodowała poprzednie zaburzenie. Można to uczynić za pomocą świadomego tworzenia nowego wzorca myślowego. Odpowiednim do tego celu narzędziem jest technika afirmacji - myślenia pozytywnego o ludziach, zdarzeniach, przedmiotach. Praktykowanie samego oddychania kołowego bez afirmacji bywa przyczyną utkwienia pacjenta w dołku psychicznym czy jakimś stanie niepożądanym. Klientów czy pacjentów przychodzących na rebirthing uprzedza się generalnie, że minimalny okres cyklu terapeutycznego to 12 spotkań trwających po 4-5 godzin. Jeśli w tym czasie, w ciągu seminarium trwającego 12 spotkań nie uda się pozytywnie zamknąć terapeutycznego cyklu należy przedłużyć ten cykl aż do skutku. Osoby, które przerywają terapie rebirthingowe mogą być same sobie winne jeśli utrzyma się u nich okres złego nastroju czy uwolnienie psychotycznych myśli spowodowane ostatnią niedokończoną sesją. 

Duży wpływ na nasze samopoczucie mają kontakty z innymi ludźmi. Trzeba zatem pomyśleć o sposobach zharmonizowania współżycia w środowisku, w którym przebywamy. Tego mogą nauczyć treningi interpersonalne. Nie należy także zapominać o kontakcie ze swym nauczycielem. Dla jednych będzie to oświecony hinduski Guru, Buddha, Kriszna, Zaratusztra, a dla innych Jezus, dla kolejnych ich własna jaźń. Odpowiednią techniką są tutaj medytacje światła życia. Najtrudniejszy moment przełomowy każdej jogi, a rebirthingu szczególnie, wiąże się z próbą rozwikłania problemu śmierci. Jest to jeden z najwcześniej atakujących nas problemów. Pojawia się bowiem już w chwili przechodzenia przez zbyt ciasny kanał płodowy. Wówczas to właśnie w maleńkiej główce, której dotychczas jedynie nieliczni przypisują jakieś psychiczne doznania, podobno po raz pierwszy rodzi się lęk o własne życie. Stąd wynika, że dodatkowo należy w sobie rozwikłać tajemnice śmierci i nieśmiertelności. 

Należy pamiętać, że metod rebirthingu nie należy zasadniczo próbować samemu bez kierownictwa osoby doświadczonej w metodzie, chociaż jest wielu co zaczęło z książek i potem dojrzało do tego, aby pójść do rebirthera jako osoby upoważnionej do tego typu terapii. Nie należy też próbować takich polskich podróbek rebirthingu jak regresing, który pod płaszczykiem rebirthingu niektórzy niedouczeni pseudoterapeuci stosują na ludziach czyniąc im wielką krzywdę psychiczną. Rb to metoda terapii długoterminowej, gdzie nie można oczekiwać rezultatów już po jednej sesji z terapeutą, a prawdziwie dobroczynne efekty pojawiają się po wielu miesiącach lub nawet latach na skutek kumulacji. Leonard Orr zalecał odbycie na początek 12 sesji rebirthingu, a następnie kolejnych, tak, aby było ich 108, ale i to może być jeszcze niewystarczające! Zaawansowani "oddychacze" bardzo dobrze o tym wiedzą i przede wszystkim oddychają, zmieniają swoje życie na lepsze, uczą się nowych rzeczy, rozwijają talenty i osiągają dobrobyt i spełnienie w życiu.

Czy terapia oddechem jest słuszna, to każdy sam może określić obserwując zmiany w swoim życiu. Wybierając taki sposób rozwoju i terapii należy pamiętać, że joga oddechowa w tradycyjnym klasycznym ujęciu, jest drogą rozwoju duchowego, ścieżką prowadzącą do poznania własnej istoty i doskonałości wewnętrznej. Aby ten stan osiągnąć, należy rozpoznać w sobie przejawioną w nas Iskrę Bożą, nazywana też jako Jaźń (Atman), Najwyższa Świadomość czy po prostu Nadświadomość. To subtelne sedno, określane też jako Ja, zasłonięte jest z reguły otoczką naszych myśli, emocji, stanów fizjologicznych oraz wszelkiego rodzaju uwarunkowań zewnętrznych. O ileż łatwiej jest nam identyfikować się z pewnym, zdefiniowanym wcześniej światopoglądem, nawet nie bardzo przystającym do nas lub zgadzać się na "sterowanie" nami przez środowisko, w którym żyjemy, niż - krok po kroku - często z niemałym wysiłkiem odrzucać otaczające nas zasłony, by poznać samego siebie. Oddychanie połączone służy w pierwszej kolejności do należytego dotlenienia komórek ciała, w tym mózgu i reszty systemu nerwowego. 

Samoświadomość dość często budzi u ludzi nieuzasadniony lęk i obawy, gdyż o wiele łatwiej grać swoja rolę, w zależności od "miejsca i czasu akcji", potrzeby lub wygody, niż być sobą zawsze i dla każdego. Często z taką precyzją wikłamy się w różne życiowe role odgrywając je jako aktorzy, że sami siebie nie możemy poznać. A przecież właśnie owa doskonała samoświadomość daje nam wiedzę na temat własnych możliwości. Pozwala na właściwe określenie potrzeb, na kształtowanie relacji ze środowiskiem, w którym przebywamy. Właściwie pojęta joga nie prowadzi do nawiedzenia, chociaż z mistyki czerpie wiele cennych doświadczeń. Nie prowadzi ona też do ucieczki od rzeczywistości, potocznie pojmowanej, lecz nadaje życiu głębszy sens i prawidłowe jego rozumienie. Podobnie też powinno być zatem z jogą oddechową RB. Słowo "rebirthing", mające swe źródło w języku angielskim, oznacza "powtórne narodzenie" lub krócej "odrodzenie". Mądrość Wschodu, poparta doświadczeniami Zachodu, wie, że zdrowie psychofizyczne organizmu zależy miedzy innymi od prawidłowego oddychania. 

OM NAMAH ŚIWAJA

Jeśli chcesz zmienić swoje życie i przeżyć swoje powtórne narodziny 
zapraszamy na warsztaty jogi oddechowej


© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz