wtorek, 15 kwietnia 2014

Nauki Duchowe Mahavatar Babaji


Nazwy i formy są Jego częścią, lecz Go nie opisują. Babaji jest bytem samym w sobie i poza nim. Sanatana Dharma mówi, że Bóg przychodzi na Ziemię w dwóch różnych formach, aby ustanowić Pokój i Prawość. Jedną z nich jest Mahavatar - czyli manifestacja Boskości w ludzkiej formie, która pojawia się i znika. Druga to Avatar - Boskie wcielenie zrodzone z kobiety, który często wiedzie życie rodzinne. Babaji jest czczony przez wyznawców jako Mahavatar Śiva.

Kilku wybitnych indyjskich uczonych pisało już o Jego poprzednich manifestacjach, lecz żaden nie mógł wskazać skąd On pochodził czy dokąd zmierzał. Jego ostatnie fizyczne pojawienie się było zapowiadane zarówno przez starożytne pisma jak i przez ostatnie proroctwa. Tak jak przepowiedziano, Babaji pojawił się w młodzieńczej formie w 1970r. niedaleko wioski Herakhan, leżącej w rejonie Kumaon, u stóp Himalajów. Babaji był znany wtedy jako Śri Śri 1008 Herakhan Bhole Baba lub prościej Herakhan Baba.

W odpowiedzi na proroctwa i w przygotowaniu na pojawienie się Babaji - wzniesiono i odbudowano wiele świątyń i ashramów. Indyjski święty tego wieku - Mahendra Baba, który w latach 50-tych i 60-tych poświęcił swoje życie na poszukiwanie Babaji i służbę dla Niego, rozpowszechnił, z boskiej inspiracji, celebrowanie Aarati (oddawanie czci Bogu). Herakhan Vishwa Mahadham (Herakhan znaczy - Najświętsze miejsce Wszechświata) był w latach 1970-1984 miejscem pobytu Babaji, a obecnie jest tam jego główna świąttynia i ashram. Herakhan leży u stóp góry Kailash, od dawna uznanej przez tradycję za siedzibę Pana Śiva i jest położony nad brzegami Gautama Gangi, uświęcającego źródła Świętej Rzeki - Ganges

Pan Śiva zawsze manifestował nauczający aspekt boskiej świadomości i jest uważany za wybawiciela duszy z materialnej niewoli. Babaji służy ludziom prowadząc poszukujących do zrealizowania i doświadczenia jedności wszystkich żywych istot z Najwyższym Duchem. Doświadczyć Babaji, to doświadczyć ostatecznego nauczyciela - Sadguru. Babaji nie wygłaszał kazań, ani wykładów. Zamiast tego, Babaji naucza ludzi indywidualnie i bezpośrednio, często wprost przez serce i umysł. W ten sposób ludzie doświadczają Jego przewodnictwa, nawet bez Jego fizycznej obecności.

Nauki Babaji są ponad wszelkimi religiami i dogmatycznymi tradycjami. Jego nauki odzwierciedlają Odwieczną Religię (sanskr.Sanatana Dharma) czyli ludzkie, spontaniczne dążenie do zjednoczenia się z Najwyższym Duchem. Duchowe praktyki, służące osiągnięciu tej jedności, w naturalny sposób wynikają z tego dążenia i tak istnieją we wszystkich religiach. Babaji zachęca wszystkich, aby szli śladami podstawowych i naturalnych praktyk poświęcenia Bogu, pracy oraz służby dla Boga i ludzkości, powtarzania Świętego Imienia Boga (mantry) i stałej świadomości Najwyższego Ducha poprzez pamięć o Bogu.
Herakhan - Aśram Mahavatar Babaji
Babaji mówi, że życie w Prawdzie, Prostocie i Miłości jest najwyższym obowiązkiem człowieka. Ponieważ wszystkie religie prowadzą do Boga, postępuj za religią, która jest w twoim sercu. 

"Służenie ludzkości jest służeniem Bogu. Kochaj i słóż innym tak, jak kochasz i służysz mi. Ja sam przyszedłem, aby służyć, aby pracować i pomagać innym".

Babaji naucza także, że poprzez praktykę Karma Jogi (pracy poświęconej Bogu), człowiek oczyszcza i ochrania samego siebie. Babaji powiedział: "Praca jest modlitwą", a także "Odnajdź swoje obowiązki na tym świecie i wypełniaj je z miłością, dedykując wszystko Bogu".

Babaji mówi, że najprostszą i najpotężniejszą metodą wprowadzania spokoju i zrozumienia, a w umyśle jest powtarzanie mantry lub Świętego Imienia Boga. "OM NAMAH ŚIVAJA" jest mantrą, która zapewnia wielką opiekę. Ciągłe powtarzanie jej w trakcie pracy, spacerów, posiłków, a także zasypiając - przynosi wewnętrzny pokój i ożywia poddanie się Boskiej Woli i zjednoczenie się z Nim.

Działaj z odwagą, Babaji mówi: "Joga (droga zjednoczenia się z Bogiem) to bycie odważnym. Stać się przygnębionym lub stracić odwagę - to stan nie będący Jogą". W miarę jak świadomość umysłu poszerza się poprzez oddanie, służbę, medytację i pamiętanie Imienia Boga, indywidualny duch i Duch Najwyższy są doświadczane jako Jedno.

Dzięki otworzeniu swojego serca na Duchową Łaskę Babaji. Jego radość, mądrość i przewodnictwo są darami, których można doświadczać zawsze i wszędzie.

Mahavatar Babaji rzekł:

"Jestem wszędzie - w każdym oddechu. Przyszedłem, aby pomóc ci uświadomić sobie jedność poza wszelkimi podziałami. Ukażę ci wolność, jakiej sobie nie wyobrażałeś. Musisz szukać jedności z miejsca, gdzie jest świadomość, że jesteśmy jednym i tym samym. Powinieneś szukać harmonii we wszystkim co robisz. Ja jestem harmonią. Jeśli pozostajesz w pokoju, ja jestem w pokoju, jeżeli jesteś zakłopotany, ja jestem zakłopotany. Jeżeli jesteś szczęśliwy i ja jestem szczęśliwy. Bądź szczęśliwy. Miej wiarę - wszystko zależy od WIARY"!

BHOLE BABA KI DŻAJ!
(Chwała Ojcu)

OM NAMAH ŚIWAJA!


Jeżeli chcesz poznać Nauki Duchowe Mahavatar Babaji - zapraszamy na warsztaty.
© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.comBrak komentarzy:

Prześlij komentarz