poniedziałek, 19 grudnia 2016

Świadome połączone oddychanie laja krija

Świadome i Połączone Oddychanie Laja Krija


Dawca Rebirthingu - Baba-Ji
Oddech uwalniający od traum dawnych przeżyć, to oddech połączony zwany śwasa-praśwasa. Śwasa-Praśwasa albo inaczej Bhastrika to Wdecho-wydech, znany w Jodze jako oddech połączony, dwusuwowy. Proces wyzwalający z traumy dawnych cierpień nazywamy technicznie terminem Laja Krija, działaniem pochłaniającym, gdyż oddychanie skierowane w końcówce ku ramionom, szyi i głowie, ku górnym szczytom płuc oraz ośrodkom w głowie i na szczycie głowy pozwala na usunięcie zablokowań emocjonalnych z głębin ludzkiej psychiki, a nawet z głębin duszy. Łączenie wdechu i wydechu w jeden płynny przepływ energii życia wraz z procesem oddychania pozwala odczuć w ciele fizycznym przepływ boskiej energii zwanej Daiwa Praną.

Powtórne doświadczenie narodzin, doświadczenie wyjścia z łona matki jest nieodzowne, albowiem komplikacje oraz zdarzenia zaistniałe w czasie narodzin człowieka są przyczyną i bywa, że powodem zablokowania oddychania i swobody przepływu boskiej energii poprzez ludzkie ciało. Bhastrika to świadomy i połączony w jednolity proces wdychania i wydychania, lekko lub mocno dyszący rodzaj oddychania, zwykle prowadzony przez nozdrza, czasem tylko, z powodu kataru czy innej niedrożności nozdrzy, poprzez usta. Dłuższe, trwające dwie godziny cykle takiego oddychania, gdzie wdech jest aktywnie wciągany przez praktykującego, a wydech poprzez nozdrza swobodnie i relaksowo uwalniany powodują oczyszczenie z dawnych emocji i przeżyć oraz rodzaj wewnętrznego duchowego odrodzenia, jakby dokonując ponownych narodzin człowieka. 

Bhastrika pozwala uwolnić z ciała wszelkie ślady tak zwanego syndromu czy szoku porodowego, oczyścić się ze wszelkiej traumy i stresu nagromadzonych z powodu kiepskich warunków zastanych przez dziecko w czasie jego narodzin i przyjęcia pierwszego samodzielnego oddechu. Dyszący oddech joginów, Bhastrika przez Maharyszi Patańdżali nazywany Śwasa-Praśwasa, Wdecho-Wydechem, jest od zawsze bardzo popularny i powszechny w każdym tradycyjnym systemie indyjskiej Jogi, w tym Hatha, Krija, Radża czy Laja Jogi. Oddychanie Bhastrika stało się podstawą rozwijanego w USA i na Zachodzie z inspiracji Mahawatara Krija Nagaradża Babadżi systemu terapeutycznego o nazwie Rebirthing lub Rebirthing Breathwork, acz jego najdoskonalsze opracowanie włącznie z głęboko duchowymi i boskimi zastosowaniami znacznie wykraczającymi poza ramy psychoterapii urazów i traum Joga zna oraz praktykuje od wielu tysięcy lat. 

Ponowne narodziny przez głęboki, świadomy i połączony wdecho-wydech to jedna z podstaw praktyki Jogi nauczanej od tysięcy lat przez Mistrzów Mądrości, Ryszich z Himalajów. Narodziny to ważny czas w życiu zarówno płodu jak i człowieka, gdyż w czasie przyjmowania pierwszego wdechu oraz odcinania pępowiny to, co było dotąd płodem w łonie matki zostaje od matki oddzielone i staje się samodzielnie oddychającym człowiekiem. W dodatku, Atman, Dusza Ludzka zostaje w pełni połączona z ciałem w czasie pierwszego samodzielnego wdechu, co oznacza osadzenie zalążka duchowego zwanego Dżiwatamanem w sercu nowo zrodzonej istoty ludzkiej. Joga, podobnie jak i wiele innych starych tradycji rozwoju duchowego czy metafizyki naucza, że połączenie Duszy, Atmana, z ciałem odbywa się stopniowo, w miarę rozwoju płodu, a pełne połączenie nawiązywane jest z chwilą podjęcia przez dziecko samodzielnego oddychania. 

Okoliczności i warunki porodu, pierwszego wdechu, to często trauma jaką posiada sama dusza wcielająca się w nowo utworzone ludzkie ciało. Dusza, Atman, kieruje oddechem i życiem niejako z ukrycia, z głębin wnętrza, a pierwszy oddech czy szerzej okoliczności porodu to często pierwsza poważna trauma samodzielnego ludzkiego życia Duszy, Atmana, w nowym ludzkim ciele. Dziecko musi się też nauczyć używać i ciała i oddechu, czym człowiek różni się od innych ssaków, które samodzielnie biegają nawet w kilka minut lub w kilka godzin po porodzie. Uwolnienie tej traumy narodzin i pierwszego oddechu w sposób oczywisty bywa kluczowym czy przełomowym zagadnieniem dla duchowego rozwoju i ewolucji człowieka. Naturalny mechanizm oddychania zostaje oczyszczony, odblokowany, uwolniony, gdy tylko człowiek uwolni się całkowicie od traumy wejścia w życie, wyjścia z łona matki, przerwania pępowiny, podjęcia pierwszego oddechu i trwającego zasadnicze przez całe życie procesu oddychania. 

Joga moment narodzin nazywa Bramą Narodzin, a także Bramą Oddechu. Jest to Brama przez którą człowiek wkracza w samodzielne ludzkie życie jako byt niezależny od swojej matki, byt samodzielnie oddychający i samodzielnie spożywający swój pokarm, chociaż wymagający jeszcze pewnej opieki i nadzoru. Bhastrika jako oddychanie odblokowujące i uwalniające pierwszy oddech życia musi być wykonywana w warunkach wysokiego poczucia bezpieczeństwa oraz aury życzliwości, gdzie wspomnienia dają ludzkiemu dziecku gwarancję dobrych warunków i dobrej atmosfery dla jego życia. Taka głęboka Laja Krija musi być wykonywana w towarzystwie dobrych i doświadczonych Nauczycieli Jogi Oddychania, którzy dają poczucie bezpieczeństwa oraz często w dobrym towarzystwie życzliwych współpraktykujących, którzy gwarantują wszelką niezbędną pomoc, wsparcie dla procesu, życzliwość i zrozumienie. 

Bardzo trudno, a nawet niemożliwe jest aby przejść cykl doświadczeń odradzania i uwalniania traumy porodu i pierwszego oddechu w warunkach mechanicznego treningu czy w atmosferze nieżyczliwego, pogardliwego lub inaczej stresującego towarzystwa obcych ludzi. Nauczyciele Rebirthingu - Jogi Oddechowej powinni być osobami praktykującymi jogę i mającymi doświadczenie w przeprowadzaniu ludzi przez ten oddechowy proces - aż do powtórnych narodzin. Wielu tak zwanych "rebirtherów" bagatelizuje zasady przekazane przez Mahavatar Babaji, odchodząc od praktyki Om Namah Śivaya, a nawet nie pozwalając na odreagowanie traumy czy emocji. I tak można trzymając pacjenta latami z jednym problemem - nie robić nic, aby pacjent mógł się tego problemu pozbyć.  Cały ten proces oddychania i pozbywania się traum powinien być poparty duchowym treningiem.

Trauma i komplikacje porodu oraz pierwszego oddechu, chociażby takie jak zakrztuszenie się wodami płodowymi czy zbyt szybkie odcięcie pępowiny powodujące poczucie zagrożenia życia i syndromy lęku, musi być odreagowana, niejako ponownie przeżyta poprzez doświadczenie głębokiego, świadomego i połączonego oddechu zwanego przez Maharyszi Patańdżali naukowym terminem Śwasa-Praśwasa. Wyzwalanie oddechu zachodzi praktycznie w jakimś stopniu podczas każdej sesji oddychania typu Bhastrika, jednak istnieją szczególnie intensywne sesje pracy z oddychaniem, gdy wibrująca energia życia przechodzi poprzez gardło wywołując uczucia takie jak ściskanie czy dławienie - powodując wspomnienia zakrztuszenia wodami płodowymi i z czasem sesji walkę o wyrzucenie tych wód tak z gardła, krtani jak i płuc, co przypomina przeżycie podtopienia. Jest to w swej istocie uwolnienie się od dawnej traumy podtopienia wodami płodowymi w czasie procesu narodzin. Bardzo dużo noworodków przechodzi chwile zachłyśnięcia się wodami płodowymi, ale czasem są także poważniejsze przejścia jak duszenie z powodu okręcenia się pępowiny wokół szyi lub wrażenia śmierci i umierania z powodu nagłego, zbyt szybkiego odcięcia pępowiny, kiedy jeszcze krew matki nie przestała płynąć i dotleniać oraz odżywiać rodzący się płód. 

W poważnych sesjach oddechowych trwających nawet kilka godzin adepci często przechodzą prawdziwie dramatyczną walkę o życie i oddech uwalniając wspomnienia z dawnych przeżyć jakie rozwinęły się na bazie wielce traumatycznych narodzin, które dla położników i rodzących matek nie zawsze mają jakiekolwiek znaczenie. Przyjmuje się, że dobry czas trwania odradzającej sesji oddechowej typu Bhastrika z doświadczonym Nauczycielem Jogi Oddechowej to 2-3 godziny, gdzie za godzinę rozumie się czas jednej Muhurty, tradycyjnej dla Jogi godziny wedyjskiej, trwającej wedle reguł zachodniego zegara dokładnie 1/30 doby czyli pełne 48 minut. Praktykowanie w krótszych cyklach, jak czasem radzi się w Krija Jodze, przez chociaż 10 czy 20 minut rano i wieczorem nie jest w tej mierze efektywne i z reguły nie daje nawet możliwości odrodzenia się i pozbycia negatywnej traumy, gdyż dla uwolnienia potrzebne są cykle praktyki trwające rzeczywiście od 1,5 do 2,5 godziny zegarowej lub więcej w takich wypadkach gdy trauma narodzin była szczególnie uciążliwa i dramatyczna.

Można zauważyć, że osoby, które przechodzą sesję jogicznego oddychania chociaż raz w tygodniu, czują się lepiej, zdrowiej, prowadzą bardziej aktywny tryb życia, rozwijają większe zdolności twórcze. Lepsze samopoczucie oraz usunięcie jakiejś części traumy blokującej swobodny przepływ energii życia w czasie oddechu to zaledwie początek z pozytywnych zmian jakich doświadczają ludzie praktykujący jogiczny wdecho-wydech w sposób metodyczny i regularny. Przejście doświadczenia totalnego uwolnienia od dawnej traumy porodowej, niejako traumy leżącej u samych podstaw życia i oddechu zwane czasem na zachodzie Powtórnymi Narodzinami uwalnia człowieka od wielu dolegliwości blokujących i utrudniających proces oddychania, a osoba tak odrodzona fizycznie i duchowo może swobodnie oddychać zarówno szybko jak i głęboko, bez konieczności wspierania oddychania z pomocą osoby ciągle przypominającej o tym, żeby oddychać czy pilnującej przed zaśnięciem jak to bywa w wielu tysiącach początkowych sesji oddychania odradzającego na rozmaitych zajęciach terapeutycznych czy jogicznych. 

Swobodny i równomierny przepływ energii życia w Jodze nazywanej Praną, harmonizuje, równoważy i ugruntowuje człowieka w linii jego twórczego życia oraz prowadzonej z głębi serca aktywności. Osoby szczerze praktykujące jogę oddechową odczuwają z czasem głęboki spokój i pogodę ducha, a także dysponują dobrą formą fizyczną i psychiczną, często wyrażaną w uprawianiu poważnych dyscyplin rekreacyjno-sportowych i wyczynowych. Miliony osób praktykujących Jogę, w tym Hatha, Krija, Radża i Laja Jogę poprzez wieki i tysiąclecia udowodniły, że Bhastrika jest źródłem lepszego zdrowia, psychicznej równowagi, także źródłem energii, przyjemności i siły do duchowego rozwoju i poważnej wędrówki po boskiej ścieżce Niebios. Potrzeba jednak dobrego doświadczonego Nauczyciela Jogi, a czasem kilku czy kilkunastu dobrych choć bardziej wąsko specjalistycznie wykształconych Nauczycieli Jogi, aby ostatecznie przejść przez proces pozbycia się wszelakiej traumy, blokady, napięcia czy stresu okołoporodowego. 

Negatywne emocje i myśli, silne negatywne wrażenia doznane przez dziecko w czasie porodu, odcięcia pępowiny i pierwszego oddechu muszą zostać całkiem uwolnione, wyczyszczone i zneutralizowane, a wtedy energia oddechowa będzie całkiem swobodnie płynąć dając człowiekowi możliwość prawidłowej duchowej praktyki jogicznej także dla wyższych i wznioślejszych celów. Bardzo ważnym momentem w oddychaniu jest połączenie się z duchową energią, z Daiwa Praną, która jest subtelną energią emanującą z głębi Żyjącej Duszy, z Dżiwatmana mieszkańca Serca. Gdy człowiek doświadcza Daiwa Prany pojawiają się bardzo delikatne wibracje i mrowienia, którym nie towarzyszy ból ani emocjonalne odreagowania, a jedynie uzdrowienie i udoskonalenie ciała oraz umysłu. Wibracje energii oddychania zwane także boskimi Krijami, boskimi Działaniami, przejawiają się w bardzo indywidualny sposób, ale zwykle są czymś takim w doświadczeniu człowieka, czego jeszcze w życiu się nie doświadczało, nową kategorią wrażeń opisywaną jako cudowną, boską czy wspaniałą. 

Wspaniałe doznania wibracyjne pojawiają się zawsze, gdy energia zwykłego fizycznego oddechu łączy się z uniwersalną energią kosmiczną, z Daiwa Praną, duchową, boską czy anielską energią, z energią Duszy, Atmana, który żyje w Sercu jako Dżiwaatman. Doświadczenia takie uwalniają ciało i umysł od wielkich mas negatywnej, często wypartej energii emocjonalnej i myślowej, którą nieraz trzeba wykrzyczeć, bo wtedy rozpuszczają się negatywne uwarunkowania myśli i emocji oraz czynią człowieka coraz bardziej wolnym od negatywnych, toksycznych reakcji i relacji. Nie jest możliwym doświadczenie boskiej energii, Daiwa Prany kiedy człowiek jeszcze nie został uwolniony od prostych syndromów takich jak traumatyczny poród i podobnych blokad oddechowych o czym także wiele uczy Krija Joga wyłożona wedle Mahawatara Krija Nagaradża Babadżi

Dotknięcie człowieka przez energię duszy, przez boską Daiwa Pranę jest właściwym początkiem ścieżki rozwoju duchowego do której ludzie na wiele sposobów próbują docierać, ale zwykle okazuje się, że pomimo ich starań i wysiłków nie jest dla nich możliwym jej podjęcie. Wielu osobom wydaje się, że coś praktykuje bo chodzi gdzieś na terapię oddechem, ale niestety bywa, że owe terapie nie spełniają wielu warunków, w tym tak zasadniczych jak pojawienie się działania wibracji boskiej energii wewnątrz odpowiednio oczyszczonego ludzkiego ciała i umysłu. Nie ma praktyki Rebirthingu - jogi oddechowej bez oczyszczającego śpiewania Om i bez powtarzania mantry Om Namah Śiwaja, którą Mahavatar Babaji polecił dla ludzkości do praktyki, aby ludzie mogli pozbywać się traum, problemów i aby mogli osiągnąć sukces i dobrobyt.

Om Namah Śiwaja

Jeżeli rozpoznajesz u siebie takie symptomy - zapraszamy na warsztaty 
uwalniające od traum i indywidualne sesje oddechowe.

© Wszelkie prawa do publikacji zastrzeżone przez: rebirthing-joga-oddechowa.blogspot.com


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz